Projektový zámer cyklotrasy z Huštáku do Podlavíc je hotový a vykúpené sú už aj pozemky. Mesto sa teraz bude zaujímať o získanie prostriedkov na realizáciu prvej z mestských cyklotrás prostredníctvom eurofondov.

Na utorňajšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici zámer predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok na tento účel odobrili aj mestskí poslanci.

Samospráva ešte v roku 2012 pripravila Generel nemotorovej dopravy, ktorý vytipoval vhodnéh úseky pre prípravu cyklotrás. Mesto podľa neho postupne v rámci možností a vyčlenených finančných prostriedkov vytipovalo prioritné úseky. Jediný úsek cyklotrasy, ktorý sa však dosiaľ vybudoval, vedie od Europa SC po Športovú halu na Štiavničkách.

Nová cyklotrasa by sa práve tu mala napojiť na existujúci úsek a pokračovať popri plavárni, plážovom kúpalisku, hoteli Dixon, ulici THK až na Pestovateľskú ulicu.

Už minulý rok sme vyčlenili v mestskom rozpočte rekordnú sumu peňazí vo výške 360 000 eur na projektovú prípravu a výkup pozemkov pod budúcimi cyklotrasami. Teší ma, že sa nám v prípade Podlavickej cyklotrasy konečne podarilo vyriešiť všetky majetkovo-právne problémy tak, aby sme mohli pripraviť projekt k žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Verím, že budeme úspešní a Banskobystričanom, ktorí  čoraz častejšie sadajú na bicykle, odovzdáme plnohodnotnú cyklotrasu,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Projekt počíta s vybudovaním cyklistického chodníka, nového verejného osvetlenia či dopravného značenia. Budovanie cyklotrás je dlhodobý a zložitý proces, a to najmä z majetkovo-právneho hľadiska. Nie všetky pozemky na trase plánovaných cyklotrás vlastní totiž mesto.

Majetkovo sa nám podarilo vysporiadať všetky pozemky, ktoré sa  pod plánovanou cyklotrasou nachádzajú. Dokončili sme projektovú časť a v súčasnosti bolo vydané aj stavebné povolenie. Na základe vyhlásenej výzvy plánujeme podať projekt ku koncu júna. Ak budeme úspešní, s výstavbou by sa mohlo začať ešte v tomto roku,“ dopĺňa Vladimír Brieda, vedúci oddelenia investičnej výstavby a riadenia projektov.

Cena stavebných prác je naprojektovaná na takmer 840 000 eur. Projekt bude v prípade jeho schválenia spolufinancovaný mestom vo výške 5 percent z celkových oprávnených výdavkov, čo predstavuje sumu približne 42 000 eur. Ako sme informovali v našom staršom článku, mesto chce vybudovať postupne celkom šesť cyklotrás zo všetkých väčších sídlisk do centra.

Na zvyšných päť plánovaných cyklotrás v minulosti nebola urobená žiadna projektová príprava. Ako prvé sme preto museli získať kvalitných projektantov, čo sa nám aj podarilo. Už dnes pracujú na projektovej dokumentácii pre úseky v celkovej dĺžke takmer 20 kilometrov. Pokračujeme aj v rokovaniach s vlastníkmi pozemkov a inštitúciami od ktorých potrebujeme súhlasné stanoviská. Až potom budeme môcť požiadať o vydanie stavebných povolení na realizáciu ďalších cyklotrás,“ dopĺňa viceprimátor Jakub Gajdošík.