O tom, že Banskobystričanov zaujíma, čo sa deje v ich meste, svedčí takmer sto záujemcov, ktorí sa v pondelok zapojili do verejnej diskusie o plánovanej výstavbe šiestich cyklotrás. Samospráva chce na ich realizáciu čerpať finančné prostriedky z európskych fondov.

IMG_7819V novom programovom období podporujú rozvoj cyklodopravy ako plnohodnotného spôsobu prepravy v rámci mobility v mestách. Každý, kto nemohol prísť vyjadriť svoj názor do Cikkerovej siene radnice, tak môže urobiť ešte do konca júla 2015.

Súčasný stav cyklotrás podporujúci nemotorovú dopravu v meste pod Urpínom nie je veľmi lichotivý. Od nákupného centra ESC až po Štadión SNP vedie jediná, 150-metrová cyklotrasa. Pozitívnou správou je povolený vstup pre cyklistov na pešiu zónu, ktorý bol kedysi zakázaný. Cieľom mesta Banská Bystrica je vybudovať v najbližších rokoch šesť základných cyklotrás – Senickú, Sásovskú, Radvanskú, Šalkovskú, Podlavickú a cyklotrasu Fončorda.

Pokladali sme za dôležité, skôr ako sa pustíme do výstavby a realizácie cyklociest, naše plány prekonzultovať s vami a získať vašu dôveru. Nikdy sme neboli tak blízko k spojeniu všetkých najdôležitejších mestských častí bezpečnými cyklotrasami. Aj vďaka aktivistom v našom meste máme vypracovaný koncepčný materiál, ktorý ukazuje, kde v Banskej Bystrici treba cyklotrasy vybudovať,“ povedal na verejnej diskusii 1. zástupca primátora Jakub Gajdošík.

IMG_7857Po zapracovaní relevantných pripomienok od verejnosti bude nasledovať verejné obstarávanie na vypracovanie projektovej dokumentácie. Reálne kontúry by mohla ako prvá nabrať cyklotrasa smerujúca od Huštáku do Podlavíc. Na ňu má už v týchto dňoch samospráva vydané platné územné rozhodnutie. V súčasnosti mesto pracuje na majetkovoprávnom vysporiadaní a finišuje s dokumentáciou na stavebné povolenie. „Trasovanie cyklotrás je koncipované tak, aby mali jednotlivé úseky minimálny výškový rozdiel. Je to preto, aby sa cyklotrasy využili čo najviac a nebránili nikomu v rámci fyzických možností a kondície,“ hovorí Marek Modranský, predseda Dopravnej komisie MsZ.

Svoje pripomienky môžu Banskobystričania vyjadriť do konca júla 2015 hneď niekoľkými spôsobmi. Prezentácia šiestich plánovaných cyklotrás je aj s pripomienkovým formulárom dostupná na internetovej stránke mesta. Vyplnený formulár je potrebné zaslať na umr@banskabystrica.sk. Informačné tabule o plánovaných cyklotrasách sú aj naďalej vystavené v Radnici na Námestí SNP, kde rovnako návštevníci nájdu pripomienkové formuláre, ktoré môžu odovzdať v tam sídliacom Informačnom centre mesta.