Obyvatelia Iliaša zatiaľ márne čakajú na prisľúbený nový most, ktorý by nahradil 45-rokov trvajúce provizórium. Mesto s firmou prevádzkujúcou miestny kameňolom povrch dočasného mosta priebežne opravuje. Opravy si teraz vyžiadajú väčšiu uzávierku.

Mesto a spoločnosť MHRČ, s.r.o. budú od pondelka, 09. decembra 2019 do piatka 13. decembra 2019 denne v čase od 08.00 h do 17.00 h realizovať nevyhnutnú opravu mosta ponad rieku Hron vedúceho zo Zvolenskej cesty do miestnej časti Iliaš, Banská Bystrica.

“Z tohto dôvodu bude most úplne uzatvorený pre motorovú dopravu. Chodcom, prípadne cyklistom, bude umožnený prechod po časti mosta vyhradenej pre chodcov. Motorová doprava v nevyhnutnej miere bude mať vytvorenú obchádzkovú trasu z mestskej časti Iliaš po účelovej nespevnenej komunikácii do obce Vlkanová a naopak. Linky MHD budú v týchto dňoch premávať len po zastávku Iliaš, pri moste,” priblížila hovorkyňa primátora Dominika Mojžišová. V prípade zlého počasia práce prerušia a presunú na iné dni.

O dôvodoch, pre ktoré zatiaľ stále neprebieha schválená a vysúťažená stavba nového mosta, sme tento rok informovali v samostatnom článku.