Zámer vybudovať nový most do Iliaša predstavila samospráva v lete 2016 a následne ho v septembri toho istého roka schválili mestskí poslanci. V lete 2019 sa však obyvatelia Iliaša stále sťažujú na rozpadajúci sa dočasný most. O novom zatiaľ iba počuli.

Zdĺhavé verejné obstarávanie a napokon problémy s elektrickým vedením. To sú dôvody, pre ktoré sa do Iliaša stále chodí po „provizórnom“ moste, ktorý sa autám rozpadá pod kolesami.

Ako čoraz častejšie upozorňujú miestni obyvatelia, doprava po moste je kvôli jeho poškodeným dreveným povrchom stále komplikovanejšia. Opravy mosta sú vykonávané priebežne a nerealizuje ich pritom mesto, ale prevádzkovateľ tamojšieho kameňolomu.

„Mesto nevynakladá na stavebnú údržbu dočasného mosta žiadne prostriedky. Údržbu zabezpečuje spoločnosť MHRČ s.r.o. Do stavebnej údržby je potrebné zasahovať čoraz častejšie,“ priblížila pre BBonline.sk Dominika Smoleňová z kancelárie primátora.

Stavba nového mosta sa oddaľuje

Miestni už očakávali, že v tomto čase takéto problémy nebudú musieť riešiť. Ešte v roku 2016 totiž mestskí poslanci schválili vyčlenenie financií na stavbu nového mosta. Ten má mať  dĺžku približne 42 metrov, jeden jazdný pruh pre automobily a jeden pre cyklistov a chodcov. Projekt má rešpektovať odporučenia pre prietok storočnej vody aj s požadovanou rezervou.

S verejným obstarávaním sa začalo až v nasledujúcom roku a len v auguste 2018 napokon po troch kolách verejného obstarávania došlo ku podpisu zmluvy so zhotoviteľom stavby. Viditeľné práce sa však nezačali ani rok po tomto termíne.

„V súčasnosti stále prebieha spracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie. Situácia sa skomplikovala z dôvodu elektrického vzdušného vedenia popri moste, čím sa predĺžilo spracovanie projektovej dokumentácie. Rokovania prebiehali so Stredoslovenskou energetikou, ktorá požadovala prekládku vzdušného vedenia. Bolo potrebné to technicky doriešiť a z toho dôvodu sa posunul termín odovzdania projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie,“ vysvetlila Smoleňová.

Projekt nového mosta tak naráža na nepripravenosť stavby. Mesto Banská Bystrica totiž v tomto prípade postupovalo inak, ako je zvykom. Pred samotným hľadaním zhotoviteľa stavby vo verejnom obstarávaní mesto nedisponovalo pripraveným stavebným projektom. Naopak, samospráva sa rozhodla pre menej štandardný spôsob, kedy na pleciach budúceho zhotoviteľa nie je len vybudovanie stavby, ale aj kompletná projektová príprava a vybavenie potrebných povolení.

Združenie firiem ESIN construction a.s. z Považskej Bystrica a prešovských firiem ISPRIM, s.r.o. a KOVOMONT – PO, s.r.o. tak bude môcť so stavbou, za ktorú má mesto podľa výsledkov obstarávania zaplatiť spolu cez 1,4 milióna eur, začať až po dopracovaní potrebnej projektovej dokumentácie a vydaní stavebného povolenia. O konkrétnom dátume nateraz aj preto samospráva nehovorí.

Iliaš roky na okraji záujmu

Naposledy mal Iliaš riadny most cez rieku Hron v roku 1974, kedy ho zničila povodeň a od vtedy dopravu do tejto mestskej časti riešili len dočasné mostné konštrukcie.

Aké je to zostať bez mosta cez rieku Hron si obyvatelia Iliaša vyskúšali naposledy v roku 2000. Po tom, čo bol uzavretý pôvodný dočasný most, ktorý sa už nachádzal v havarijnom stave, museli miestni niekoľko mesiacov chodiť do centra Banskej Bystrice obchádzkou cez Vlkanovú. V roku 2001 všetko vyriešil nový dočasný provizórny most, ktorý ale na mieste stojí dodnes.

Pontónový most malo mesto do roku 2017 v dlhodobom prenájme od Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) za sumu 2 536 € mesačne, a len jeho inštalácia vyšla svojho času na zhruba 2,5 milióna slovenských korún. Po tlaku SŠHR napokon v roku 2017 mesto so SŠHR vyrokovalo ukončenie nájomného vzťahu a následné darovanie konštrukcie do majetku samosprávy.