Banská Bystrica pri príležitosti 100. výročia ukončenia 1. svetovej vojny vlani predstavilo novú podobu obnoveného vojenského cintorína z 1. svetovej vojny v Majeri. Obnove predchádzala urbanisticko-architektonická súťaž, ktorej výsledok a následnú realizáciu teraz ocenili uznávanou cenou.

Víťazný návrh pochádzal z dielne trojčlenného tímu – Benjamín Brádňanský, Vít Halada a Maroš Greš. Projekt zahŕňal aj vybudovanie objektu – Monumentu, za ktorý v týchto dňoch autori získali Cenu Dušana Jurkoviča.

Cena Dušana Jurkoviča bola zriadená ako trvalá pocta pamiatke zakladateľa modernej slovenskej architektúry. Je najstarším architektonickým ocenením na Slovensku a Spolok architektov Slovenska ju od roku 1964 udeľuje autorom alebo autorským kolektívom za realizované architektonické alebo urbanistické dielo, ktoré prispieva k zvýšeniu úrovne a prestíže architektonickej alebo urbanistickej tvorby na Slovensku. V aktuálnom 55. ročníku bolo na ocenenie navrhnutých 20 architektonických diel a ocenenie si odniesli autori Monumentu, ktorý sa nachádza na banskobystrickom cintoríne v Majeri.

„Vojnový cintorín v Majeri má pre mesto pod Urpínom veľkú historickú hodnotu, a preto som rád, že minulý rok sa po obnove stal skutočne dôstojným pietnym miestom. Vďaka patrí aj autorom Monumentu, ktorí prišli so zaujímavým nápadom a nebáli sa inovatívnosti. Na toto dielo nám prišlo mnoho pozitívnych ohlasov, a to nielen od slovenských architektov, ale aj od odborníkov zo zahraničia. Trojčlennému tímu srdečne gratulujem k oceneniu a želám im ešte mnoho zaujímavých projektov,“ hovorí primátor mesta Ján Nosko.

Porota zasadala 26. až 28. septembra 2019 v zložení: Csaba Nagy (Maďarsko), Agnieszka Kalinowska-Soltys (Poľsko), Ondřej Chybík (Česká republika), Viktor Malinovský (Slovensko), Oliver Sadovský (Slovensko – za kolektív laureátov Ceny Dušana Jurkoviča za rok 2018), Stanislav Barényi (Slovensko), Martin Dulík (Slovensko). Členovia poroty si zvolili za svojho predsedu Viktora Malinovského.

„Projekcia a realizácia monumentu v Majeri bola pre náš ateliér N/A zaujímavou šancou, ale aj veľkou výzvou. Ocenenie najstaršou slovenskou architektonickou cenou od Spolku architektov nás veľmi teší. Monument vznikol najmä kvôli dobrému rozhodnutiu mesta Banská Bystrica vyhlásiť súťaž návrhov, a vďaka skvelej spolupráci so statikom Lukášom Kramarčíkom, grafikom Borisom Melušom a krajinným architektom Michalom Marcinovom,“ hovorí jeden z víťaznej trojice autorov Monumentu Benjamín Brádňanský.

Viac informácií nájdete na webe archinfo.sk.