Pred pár dňami sme uverejnili prvý rozhovor s Vami . Predmetom boli hlavne ekonomické otázky. Čo ale povedzme mládež? Máte v programe niečo, čím by ste ich chceli osloviť?

miroslav ivan kandidatAk hovoríme o tej školopovinnej, určite nás „starších“, ich rodičov, trápi, že namiesto trávenia času vonku, mladí ľudia skôr sedia doma pri PC a komunikujú cez sociálne siete. Rýchle tempo výstavby nových obytných súborov bez zohľadnenia dôsledkov pre budúce generácie prináša prvé negatívne výsledky. Klesá počet športových možností, ktoré by boli zadarmo a deti zo sociálne slabších rodín majú stále menej možností na aktívne trávenie voľného času. Už pred štyrmi rokmi som vo volebnej kampani poukazoval na jednoduché riešenia, zrekonštruovať školské areály v ZŠ a sprístupniť ich verejnosti. A aktuálne je to aj dnes. Toto je jedna z možností, ako zmeniť súčasný neutešený stav.

Cyklotrasy, ktoré by mohli bezpečne prepojiť sídliská s centrom a trasami v okolí mesta sú ďalšou z možností.

Záujemci o inline korčuľovanie majú v Banskej Bystrici takmer nulové šance si zajazdiť, pritom mestá porovnateľnej veľkosti v zahraničí už majú celé okruhy. Toto je šport, ktorý ľudí spája, mohli by sa v ňom organizovať rôzne súťaže a je vhodný pre všetky generácie.
Hokejbalové ihriská, skatepark a multifunkčné plochy sú ďalšie možnosti a to všetko nám tu chýba.

Odkiaľ ale na to chcete vziať financie?

Samozrejme, nie všetko ide naraz. Na stanovenie priorít je treba urobiť prieskum medzi Bystričanmi a začať s tým, o čo je najväčší záujem. Základným predpokladom ale je, nerobiť to zbrklo, pred voľbami, ako sa to bežne robí, ale tak, aby to bolo pokiaľ možno bez nutných prevádzkových nákladov a dlhodobo udržateľné. Žil som v Kanade 5 rokov a práve toto ma zaujalo, keď v lete boli také plochy využívane na tenis, basketbal, hokejbal a tie isté plochy potom v zime na verejné korčuľovanie. A zadarmo.

V súčasnosti mesto podporuje cez granty a dotácie predovšetkým futbal, hokej a basketbal. Aký máte názor na to?

Sám som za mladi hrával hokej a aj teraz si občas s priateľmi, keď je príležitosť dáme zápas. Osobne som za rozlišovanie medzi profesionálnym športom a podporou pohybových aktivít mládeže. Ak sa mesto rozhodlo podporovať zo svojho rozpočtu športovanie detí a mládeže, malo by si stanoviť priority, ktoré tým sleduje, ako aj  hranice, pokiaľ je podpora v záujme mesta a odkiaľ by sa už mal tým zaoberať športový klub. Mesto nemôže suplovať úlohy športových klubov. Som proti tomu, aby sa podporovali 3-4 športové disciplíny, resp. konkrétne kluby. Mesto by malo mať záujem o všeobecný pohybový rozvoj detí a financovať ho modelom, v ktorom samotní rodičia budú rozhodovať, do ktorého klubu, krúžku, či občianskeho združenia (OZ) vložia pomernú časť, ktorú dnes mesto vkladá len do vybraných klubov. Navyše s vysokým stupňom  subjektívneho zdôvodnenia.

Je niekoľko spôsobov ako tento program realizovať, v princípe by sa ale jednalo o možnosť každého obyvateľa Banskej Bystrice disponovať s pomernou sumou na obyvateľa, ktorá už dnes sa na tieto účely vynakladá. Tak by mali možnosť Bystričania podporiť presne tie športy, OZ, alebo aktivity, ktoré chcú. A naopak, možno by sme zistili, že dnes vynakladané finančné prostriedky do niektorých konkrétnych aktivít sú plytvaním.

Poďme trochu k inej téme. Budúci primátor potrebuje mať okolo seba schopný tím. Ako si ho chcete vytvoriť.

Som zástanca názoru, že k odborným veciam sa má vyjadrovať odborník. K postu prednostu som sa vyjadril v odpovedi na vaše otázky, kladené všetkým kandidátom. Čo sa týka komisií MsZ, ich obsadzovanie musí byť založené na odbornosti a v prípade zvolenia sa budem zasadzovať, aby tomu tak naozaj bolo. Aby sa na rokovanie MsZ dostali materiály odborne pripravené a kvalifikovane zdôvodnené.

Pokiaľ sa jedná o mňa, som stavebný inžinier, v súčasnosti sa venujem investičnej činnosti a výstavbe objektov. Som si vedomý slabých stránok Stavebného odboru a chcem ich riešiť. V tejto oblasti sa budem opierať o vlastné vzdelanie a skúsenosti. V ostatných oblastiach mám k dispozícii kolegov, kandidátov na poslancov v mojom volebnom tíme SaS, ktorým môžem dôverovať v otázkach ich odborného vzdelania.

A navyše, ako člen strany SaS, v prípade zásadnejších rozhodnutí mám k dispozícií odborný tím celej strany SaS a v ňom ako iste viete máme odborníkov, ktorých nám závidia iné politické strany. Nakoniec, je známy fakt, že volebný program strany Sloboda a Solidarita do volieb NRSR 2012 bol vyhodnotený ako najlepší.

V strane SaS máme niekoľkých exministrov, ekonomických, právnych, sociálnych a ekologických expertov. To je pre mňa zárukou, že v prípade zvolenia sa mám na koho obrátiť.

V ostatnom čase predvolebnej kampane vyniká aktivita niektorých nezávislých kandidátov vyzývajúca zásadne voliť nestraníkov. Strany vraj sklamali a treba ich odignorovať.

Zovšeobecňovanie ešte nikdy nikomu nepomohlo. A nepomôže ani Bystrici. Pre mňa ako voliča sú rozhodujúce pri kandidátovi jeho vzdelanie, skúsenosti, ktoré preukázal v praxi a volebný program s ktorým kandidát ide do volieb. A tiež schopnosť preukázať jeho realizovateľnosť. Byť nezávislý ( tu by som skôr použil pojem nestranícky), nie je kvalifikácia, je to len fakt, že kandidát nekandiduje s podporou politickej strany. Nič viac, nič menej. Tak ako medzi straníckymi kandidátmi, rovnako aj medzi nestraníckymi je veľa šikovných a schopných ľudí. A samozrejme, aj menej schopných.

Strana SaS bola vo vláde 2 roky a nemá žiadne korupčné aféry. V NRSR prišli naši poslanci s návrhmi zákonov, ktoré po aplikovaní do praxe výrazne zlepšili životnú úroveň ľudí na Slovensku a preto ma o to viac mrzí, keď niektorí nestranícki kandidáti v záujme upútať na seba pozornosť zjednodušujú pohľad na kvalitu kandidátov len cez optiku: stranícky/nestranícky kandidát.

Ak nezačneme konečne voliť konkrétneho človeka, ktorého si poriadne preveríme, prečítame si o ňom, preštudujeme jeho program a budeme voliť len podľa emócií, budeme aj v Mestskom zastupiteľstve mať poslancov, ktorí sú obrazom spôsobu nášho rozhodovania.

Vyzývam teda všetkých voličov, pýtajte sa, pýtajte sa všetkých, straníckych aj nestraníckych kandidátov, na ich program, na ich životopis, čo v živote dokázali a ako chcú presadiť to, čo sľubujú. A potom už vyhlásenia typu, “nie je koho voliť“, „všetci sú rovnakí“ a podobne, nebudú mať v našom zvažovaní miesto.

Mňa a členov môjho volebného tímu sa môžete pýtať na námestí SNP v Banskej Bystrici tri popoludnia:

31.októbra
7.novembra
12.novembra

Radi Vás tam privítajú okrem mňa: Branislav Bosák, Juraj Droppa, Miroslav Mirík Lupták a Radovan Sloboda. Tešíme sa na Vás.