mestský-úrad1Portál BBonline.sk postupne približuje pätnástku kandidátov na post primátora Banskej Bystrice. Prostredníctvom otázok a odpovedí spoznáme ich názory na rôzne témy.

Kandidáti dostali možnosť predstaviť svoje názory či riešenia vo svojom predstavení a desiatich otázkach, na ktoré budú postupne odpovedať. Na odpoveď má každý kandidát k dispozícii vždy zhruba 700 znakov. Pýtať sa ich postupne budeme osobne i profesionálne. Zodpovedia na otázky o ich ich plánoch po prípadnom zvolení a prezradia aj konkrétne kroky, ktoré pripravujú.

Koho by ste nominovali do pozícií prednostu či viceprimátora?

Všetkým uchádzačom o post primátora mesta Banská Bystrica sme položili otázku v nasledujúcom znení: Dôležitým postom v samospráve je prednosta mestského úradu, viceprimátori. Kto sú vám blízki ľudia, ktorých by ste na tieto funkcie nominovali, s kým si viete predstaviť spoluprácu v týchto pozíciách? Odpovede vám prinášame nižšie.

palo bielik_jpg_stvPavol Bielik, 60, manažér
– Nezávislý kandidát

Toto sú predčasné otázky. O riešení týchto postov mám jasnú predstavu. Prichádzajú do úvahy, až po vyhlásení výsledkov volieb po 15.novembri. V prípade úspechu budem s predpokladanými kandidátmi rokovať.

Pavel Čupka, Mgr, 68, podnikateľ
– HZDS

Kandidát bol oslovený, ale nevyužil možnosť odpovedať na túto otázku.

peter gogolaPeter Gogola, Mgr., 46, primátor
– Nezávislý kandidát

Rovnako ako keď som pred štyrmi rokmi prijímal funkciu primátora mesta Banská Bystrica, ani teraz sa nenechám ovplyvniť žiadnymi straníckymi záujmami. Ľudia, ktorí ma v minulosti podporili mi to dnes vyčítajú. Vinia ma z toho, že som obsadil pozície odborníkmi a nie straníckymi príslušníkmi. Mesto musí mať silný tím profesionálov, bez straníckych záujmov – oddaných ľudí, schopných brzdiť čachre poslancov v mestskom zastupiteľstve. Takýmito ľuďmi obklopený som. Nemajú síce stranícku príslušnosť, no ja som si vedomý, že majú niečo cennejšie – oddanosť a vysokú odbornosť.

HADVICAK PORTRET MEDIAĽubomír Hadvičák, Mgr., 36, riaditeľ spoločnosti
– Strana TIP

Viceprimátorov si primátor vyberá spomedzi zvolených poslancov. Keďže ešte neviem, kto zasadne do poslaneckých lavíc, nemôžem na túto otázku odpovedať. Po nástupe do funkcie sa budem musieť oboznámiť so situáciou na radnici a vykonať audit práce na mestskom úrade. Chcem sa obklopiť slušnými, čestnými a najmä schopnými ľuďmi. Budem ich vyberať transparentne, nebudem podporovať žiadne rodinkárstvo.

stefan hrckaŠtefan Hrčka, 41, generálny riaditeľ
– Nezávislý kandidát

Momentálne nikoho nepreferujem. Všetko bude záležať od výsledkov volieb. Pri výbere však budem dôsledne dbať najmä na profesionalitu a odbornosť každého mestského funkcionára.

DSC0481Miroslav Ivan, lng., 48, manažér
– SaS

Pozícia prednostu je veľmi dôležitá. Je to výkonný manažér úradu mesta a jeho voľba by mala vzísť z výberového konania. U mňa to bude ten, ktorý preukáže manažérske skúsenosti, jazykové znalosti a prehľad v zákonoch súvisiacich s riadením mesta, teda komunálnej legislatívy. V prvých mesiacoch od zvolenia by som funkciu prednostu neobsadzoval, úrad by som riadil osobne. Zákon o obecnom zriadení totiž primátorovi zriadenie tejto funkcie neprikazuje. Dáva mu možnosť. Až potom, keď sa podrobne zoznámim s agendou jednotlivých útvarov mesta, budem hľadať manažéra, ktorý by sa na túto funkciu hodil. Viceprimátorom môže byť len zvolený poslanec, preto by som touto funkciou poveril toho z poslancov, kto bude mať moju dôveru.

_MG_7921Marian Korytiak, JUDr., 45, vysokoškolský pedagóg
– SIEŤ

Ak by mesto fungovalo ako má, čo je v Banskej Bystrici  žiaľbohu v súčasnom stave nemožné, táto otázka by možno bola zbytočná.  Ja ako kandidát strany Sieť som sa v Richtárskej prísahe písomne zaviazal, že nebudem viazaný politickými pokynmi ani nebudem zamestnávať svojich najbližších na úrade, ale na tieto pozície budú vybraní výlučne ľudia na základe odborných predpokladov. Kto to bude,  ukáže výberové konanie, mám vo svojom okolí múdrych a skúsených ľudí, ale či nepríde niekto lepší nemôžem predpokladať. Viceprimátor bude odrážať zloženie zastupiteľstva. V podmienkach BB postačuje jeden na polovičný úväzok. Aj za seba som rozhodnutý 1/3 svojho príjmu mesačne venovať adresne na podporu sociálne slabších.

upr.portretPeter Lačný, Ing., 58, stavebný inžinier
– KDH, NOVA

Platila nepísaná dohoda, že funkciu viceprimátora obsadzuje zástupca najsilnejšej poslaneckej skupiny, čo chcem aj dodržať. Funkcia prednostu úradu je odbornou funkciou, ktorú určite nechcem obsadiť stranícky. Adeptov je viacero, ale dopredu funkcie určite rozdávať nehodlám.

Peter Múkera, JUDr., 57, advokát
– DOST

Kandidát bol oslovený, ale nevyužil možnosť odpovedať na túto otázku.

ján noskoJán Nosko, MUDr., 53, riaditeľ DFNsP BB
– Nezávislý kandidát

Prednosta mestského úradu nebude žiadny politický nominant a vedúce funkcie na mestskom úrade obsadím na základe transparentných výberových konaní. Zákon primátorovi umožňuje vybrať si viceprimátora iba z okruhu zvolených poslancov mestského zastupiteľstva. Preto odpoveď na otázku o obsadení funkcie viceprimátora dá až nové zloženie mestského zastupiteľstva. Tieto osoby a spolupráca s nimi bude postavená na vzájomnej dôvere. Spoločne, ako tím, budeme môcť riešiť problémy mesta s nadhľadom, v prospech Banskobystričanov.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAĽubomír Piterka, PhDr., 42, mediátor
– Nezávislý kandidát

Spokojnosť obyvateľov mesta ja závislá od spokojnosti zamestnancov mestského úradu, mestskej polície a mestských firiem. Nie je možné, aby zamestnanci boli zneisťovaní rôznymi účelovými organizačnými zmenami. Nepripustím, aby sa o personálnych otázkach rozhodovalo na centrálach politických strán. Čo sa týka obsadzovania kľúčových pozícii ako prednosta mestského úradu, vedúci odborov a oddelení tak dám verejný prísľub, že nemám „blízke“ osoby, ktoré budem dosadzovať. Na tieto posty bude vypísané výberové konanie. Rozhodujúcim faktorom bude jedine odbornosť uchádzača.

Jozef Sásik, lng., 56, znalec lesníctvo
– SĽS

Kandidát bol oslovený, ale nevyužil možnosť odpovedať na túto otázku.

IMG_7537Janka Slaná, Ing. 54, manažérka
– Nezávislý kandidát

Táto otázka predbieha čas, nakoľko posty viceprimátorov sú obsadzované zo zvolených poslancov, ktorých mená momentálne ešte nie sú známe. Samospráva potrebuje odborníkov a ľudí, ktorí žijú problémami samosprávy a nielen svojimi záujmami. Kto chce spravovať veci verejné, musí sa s touto úlohou stotožniť a nevykonávať ju len preto, aby mal nejakú prácu. Mesto musí riadiť profesionálny a odborne zdatný úrad, odborníci, ľudia z praxe s viacročnými skúsenosťami, s manažérskymi schopnosťami a so schopnosťou zobrať na seba osobnú zodpovednosť. Len tak sa taký subjekt, akým mesto je, môže posúvať neustále dopredu a rozvíjať v prospech svojich občanov.

IGOR SIMEG portretIgor Šimeg, Mgr. art, 57, režisér, scenárista, manažér
-Nezávislý kandidát

Ľudia, s ktorými spolupracujem, alebo mi pomáhajú s volebnou kampaňou to nerobia kvôli pozíciám vo výkone správy mesta. Kádrovanie nie je predmetom mojej súčasnej agendy. Viem, že aj na samotnom Mestskom úrade je veľa ľudí, ktorí vedia vytvoriť podmienky pre profesionálny výkon pracovníkov a dokážu bez straníckych záujmov vrátiť stavovskú česť Úradu aj radosť z výkonu služby občanom. Vo svojom programe mám ponuku pre aktívnych občanov mesta byť spoluúčastný na riadiacom procese. Preto jediný spôsob, ako budem vyberať ľudí, tam kde to môžem spraviť, je konkurz. A, samozrejme, viceprimátorov si volia poslanci.

jarmila virostkovaJarmila Virostková, 61, dôchodkyňa
– Nezávislý kandidát

Dala som sľub obyvateľom. V auguste, keď som žiadala obyvateľov o dôveru a podpis na môj petičný hárok, mnohí občania mali výhrady k práci prednostu MsÚ. A žiadali jeho výmenu. Sľub dodržím. S ostatnými odbornými zamestnancami MsÚ v Banskej Bystrici chcem spolupracovať.

Pozn.: Odpovede kandidátky boli doplnené 29.10.2014, nakoľko kandidátka považovala odpovede na novinárske otázky za volebnú kampaň v zmysle zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí.

Predchádzajúce: Kandidáti na post primátora: Koľko minú na svoju kampaň?