Program podujatí: Stredoslovenské múzeum - Matejov dom, Námestie Štefana Moyzesa 20, Banská Bystrica