Program podujatí: BarCodeCafé, ulica Jána Chalupku 13, Banská Bystrica