Z Banskej Bystrice sa definitívne vytratia minibusy, ktorých prevádzku využívali najčastejšie dôchodcovia, ktorým sa pre zmenu, ako sme vás už informovali v staršom príspevku, výrazne zvýši cestovné.

Rozpočet mesta Banská Bystrica na budúci rok nepočíta s prevádzkovou dotáciu pre citybusovú dopravu. Rozpočtovaná čiastka v tejto časti rozpočtu je totiž len krytím strát z minulých rokov. Dopravný podnik mesta tak pristúpi počnúc 1. januárom 2012 k nepopulárnemu opatreniu škrtov svojich liniek. Z mesta sa po tohtoročnom zrušení mini busu 102 budúceho roka nedožije ani linka 101. Zrušená bude počnúc prvým januárom aj linka číslo 13.

Dopravu v týchto lokalitách vyrieši predĺženie niektorých zostávajúcich liniek. Ako sa uvádza na stránke Dopravného podniku mesta Banská Bystrica, na Uhlisku budú predĺžené vybrané spoje linky číslo 20 a na Pršiansku terasu bude predĺžená linka číslo 97, ktorá bude po novom premávať na trase Orange – Kyjevské námestie – Pršianska terasa.