Autobusy a trolejbusy MHD v Banskej Bystrici budú od pondelka, 20. apríla jazdiť v novom mimoriadnom režime. Mesto tým reaguje na výrazný pokles počtu cestujúcich v hromadnej doprave počas platnosti opatrení v súvislosti s epidemiologickou situáciou.

„Vzhľadom na vysoké výpadky tržieb v MHD by sa pri zachovaní súčasného stavu zvyšovala potreba dotácie z rozpočtu mesta pre dopravcov na vykrytie straty výkonov vo verejnom záujme,“ vysvetľuje hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.

V  marci 2019 prepravili dopravcovia, Dopravný podnik mesta Banská Bystrica a SAD Zvolen, takmer milión cestujúcich. Po nariadeniach štátu o zavretí škôl, školských zariadení či obchodov sa ich počet znížil v marci 2020 na 523 000. Zníženie počtu výkonov v banskobystrickej MHD sa odzrkadlilo na tržbách, ktoré sú v súčasnosti výrazne nižšie.

„Od pondelka, 20. apríla 2020 meníme zásadným spôsobom cestovné poriadky MHD. Počet cestujúcich klesol v mestskej hromadnej doprave o polovicu, čo má za následok obrovské výpadky tržieb. Ak by autobusy a trolejbusy jazdili podľa doteraz platných cestovných poriadkov za rovnaké náklady, no s nižšími tržbami od cestujúcich, spôsobilo by to výrazné navýšenie dotácií pre dopravcov z mestského rozpočtu. V tejto situácii a pri súčasnom znížení podielových daní je to pre mesto ekonomicky neudržateľné,“ hovorí Jakub Gajdošík, prvý zástupca primátora.

Trvalý víkendový režim

Trolejbusy Dopravného podniku mesta Banská Bystrica budú premávať v režime ako počas víkendov a štátnych sviatkov.

Takisto budú fungovať aj autobusy dopravcu SAD Zvolen, avšak cestovné poriadky budú doplnené a upravené o ďalšie spoje, aby zostala zachovaná potrebná dopravná obslužnosť územia, vrátane okrajových častí a dochádzanie obyvateľov za prácou či do zdravotníckych zariadení.

Do vozidiel verejnej hromadnej dopravy je naďalej povolený vstup len cestujúcim, ktorí sa chránia rúškom, prípadne šálom, šatkou alebo inou vhodnou alternatívou. Odporúčané je tiež používať aj rukavice. Naďalej je vhodné využívať najmä bezkontaktnú formu úhrady cestovného. Dopravcovia zabezpečujú otváranie všetkých dverí na autobusoch a trolejbusoch bez toho, aby museli cestujúci využiť dotykový systém na dverách. Pravidelne, a vo zvýšenej frekvencii, zabezpečujú dopravcovia dezinfekciu vozidiel ekologickými dezinfekčnými prostriedkami.