Prepúšťanie a nižšie príjmy obyvateľstva sa výrazne podpíšu pod nižšie príjmy samospráv z podielových daní. To však nie je jediný výpadok príjmov, ktorý Banskú Bystricu postihne. Už teraz nevyberá poplatky na školách a autobusy či trolejbusy MHD jazdia neraz takmer prázdne.

Mesto má v súvislosti so zavedenými krízovými opatreniami naviac ďalšie neočakávané výdavky. „Doposiaľ evidujeme výdavky na zaistenie krízových opatrení v objeme niekoľkých desiatok tisíc eur, pričom budú pribúdať ďalšie. Tieto výdavky sa vyvíjajú taktiež v závislosti od dĺžky trvania krízy spôsobenej pandémiou,“ približuje Zuzana Detková, vedúca ekonomického odboru MsÚ v Banskej Bystrici.

Nie sú to však mimoriadne výdavky na zaistenie bezpečnosti obyvateľov, ale najmä výdavky a znížené príjmy rozpočtu mesta spôsobené krízou, ktoré môžu výrazne ovplyvniť fungovanie mesta do ďalších mesiacov i rokov.

Pôjde o milióny

Mesto samotné zatiaľ o konkrétnych číslach nehovorí. Počkať si chce na najbližšiu prognózu vývoja príjmov z podielových daní od Ministerstva financií. Samospráva chce až následne reagovať zmenami rozpočtu, ktoré potom dostanú na stôl mestskí poslanci.

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť podľa svojej aktualizovanej analýzy predpokladá, celkový vplyv na saldo verejných financií sa teda pohybuje až do výšky -5,2 miliardy eur a teda až do 6 % HDP pri trojmesačnom trvaní reštriktívnych opatrení. Prepočet na finálny zásah na príjmy samospráv je síce komplikovanejší, i tak však musí mesto počítať s výpadkom príjmov v miliónoch eur.

Samosprávu však vyjdú na ďalšie státisíce až milióny navýšené straty z mestskej hromadnej dopravy a tiež očakávaný nižší príjem z miestnych daní, vrátane napríklad nižších príjmov z dane z ubytovania v hoteloch a ďalších zariadeniach.

„Mesto prestalo v rámci opatrení spôsobených koronavírusom vyberať poplatky v školách a školských zariadeniach, až kým nebudú znovu otvorené. Taktiež počítame s výpadkami daňových príjmov, hlavne podielových daní. Predpokladáme, že v rozpočte na rok 2020 zaznamenáme výpadok príjmov pri miestnych daniach a poplatkoch, pokiaľ bude krízové obdobie pretrvávať,“ vymenúva vedúca ekonomického odboru MsÚ v Banskej Bystrici Zuzana Detková.

Ako doplnila, samospráva zatiaľ dopady nemá vyčíslené, počíta však aj s vyššími stratami z prevádzky MHD. „Od 13. marca fungujú dopravcovia v prázdninovom režime. Zníženie výkonov a aj výrazný pokles cestujúcich, sa samozrejme, odzrkadľuje aj na tržbách, ktoré sú minimálne.  Počítame s výrazným nárastom straty, ale zatiaľ nevieme povedať koľko to bude. Zistíme po vyčíslení v polovici apríla,“ doplnila Detková.

Ako ďalej informovala, mesto v súvislosti s možnými úsporami aktuálne analyzuje plánované investičné akcie vo vzťahu k fáze ich prípravy a už teraz pripravuje redukciu výdavkov na strane bežného rozpočtu.

Zriadili špeciálny krízový účet

Samospráva sa v rámci svojich podporných aktivít pre obyvateľov snaží v týchto týždňoch pomôcť najmä seniorom či ďalším ľuďom v meste, ktorí to potrebujú. Okrem poskytovania ochranných pomôcok už od 15. marca zamestnanci mestského úradu a dobrovoľníci zabezpečili približne 40 nákupov potravín a takmer 30 donášok liekov tým, ktorí potrebujú pomoc.

Keďže osamelí seniori, imobilní obyvatelia s problémovou mobilitou či ľudia v karanténe nemajú veľakrát pri sebe hotovosť, mesto reaguje na požiadavky ich rodinných príslušníkov, aby bol zriadený špeciálny bankový účet mesta.

Na tento účet pribudne každý mesiac aj suma 4 919 eur, ktorá tvorí časť platov primátora a viceprimátorov, ktorých sa zriekli. Na nasledujúcom mestskom zastupiteľstve, ktoré má prebehnúť formou videokonferencie, zároveň poslanci dostanú predložený materiál, ktorým by mali na tento účet previesť aj ďalšie prostriedky z rezervného fondu mesta. Tieto financie by mali byť využité na ďalšie nákupy ochranných prostriedkov, rúšok, dezinfekcie a na úhradu ďalších výdavkov súvisiacich so súčasnou situáciou.

Účet je k dispozícii už  v týchto dňoch aj pre všetkých záujemcov, ktorí chcú svojim „starkým“ a ľuďom odkázaným na pomoc druhých žijúcim v Banskej Bystrici zabezpečiť donášku potravín alebo liekov. Každý, kto sa chce postarať o svojho blízkeho by mal postupovať nasledovným spôsobom:

1. Zavolať alebo napísať na zriadené kontakty dočasného krízového call centra: osamelysenior@banskabystrica.sk a 048/4330777 a vysloviť svoju požiadavku – komu má byť doručený nákup potravín alebo liekov, ako aj jednotlivé položky nákupu.

2.  V prípade, že sa chce rodinný príslušník postarať o svojho blízkeho zabezpečením nákupu potravín alebo liekov prostredníctvom pracovníkov mesta, zašle finančné prostriedky na účet Coronavirus: SK98 7500 0000 0040 2059 1440.  Nevyhnutné je uviesť osemmiestny variabilný symbol, ktorého čísla tvoria údaje o osobe, ktorej má byť poskytnutá pomoc (rok-mesiac-deň narodenia, napr. 19500602). Do poznámky je potrebné napísať meno a priezvisko, trvalý, resp. prechodný pobyt toho, komu sa peniaze v rámci pomoci majú poskytnúť.