Aj keď navonok banskobystrický mestský úrad v elektronizácii svojich služieb zaostáva, samospráva postupne interne prechádza na moderné technológie. Jej projekt realizovaný s banskobystrickou IT firmou Softip dokonca ocenila spoločnosť Microsoft.

Cieľom banskobystrického magistrátu je postupne premeniť “papierovú organizáciu” na moderné digitálne mesto. “Svedčí aj celoslovenské prvenstvo Microsoft Awards, ktoré získala za projekt Digitálna transformácia Mesta Banská Bystrica v kategórii Rozvoj moderného mesta,” približuje hovorkyňa primátora Banskej Bystrice Zdenka Sekerešová.

Úrad dlhodobo zápasil najmä so zastaranou it infraštruktúrou, no namiesto náročných investícií do nákupov, začal úrad si úrad IT kapacity a služby prenajímať.

„Chceme vybudovať moderné mesto, ktoré bude zodpovedať technológiám 21. storočia. Naším cieľom je poskytovať digitálne služby a odbremeniť pracovníkov mestského úradu od papierovej byrokracie. Týmito krokmi ušetríme množstvo finančných prostriedkov, ktoré muselo mesto vynakladať na hardvér a softvér. Verím, že Banská Bystrica bude inšpiráciou aj pre ostatné samosprávy,” hovorí primátor Ján Nosko.

Už prvé opatrenia mali priniesť pozitívne výsledky. Jednotlivé oddelenia banskobystrického mestského úradu výrazne skrátili čas pri odpovedaní na otázky obyvateľov, stali sa otvorenejšími v komunikácii medzi sebou, ako aj vo vzťahu k externému prostrediu.

„Kľúčové bolo rozhodnutie nebudovať klasickú serverovňu pre prevádzku Mestského informačného systému, ale namiesto toho využiť cloudovú službu – „Infraštruktúra ako služba“ Microsoft Azure. To okrem iného umožnilo bez dodatočných finančných nákladov zbaviť sa zastaraných systémov. Nové riešenia sa dokážu prispôsobiť aktuálnym potrebám mestského úradu. V prípade kybernetických útokov obsahujú bezpečnostné prvky, vďaka ktorým sa vieme dostať k našim dokumentom,“ dopĺňa prednosta MsÚ Martin Adamec.

Mesto chce postupne zaviesť ďalšie funkcie, ktoré zefektívnia komunikáciu medzi samosprávou a obyvateľmi. „Jedným z našich cieľov je, aby sa ručne vyplnené tlačivo, s ktorým príde klient na podateľňu, naskenovalo a nahralo do platformy Office 365. Tá podľa textu rozpozná, o aký dokument ide a elektronicky ho následne pošle na konkrétne oddelenie alebo príslušný úrad. Aj týmto krokom sa skráti proces vybavenia požiadaviek Banskobystričanov,“ dopĺňa prednosta MsÚ Martin Adamec.