Banská Bystrica chcela byť pred rokmi jedným z lídrov elektronickej komunikácie s obyvateľmi. Výsledok je ale dnes úplne opačný. Cez ústredný portál verejných služieb už napríklad obec Hrochoť ponúka elektronicky vybavenie 143 služieb, krajské mesto len štyri základné.

Štát síce najskôr plánoval centrálne riešenie elektronickej komunikácie s obyvateľmi pre úrady i samosprávy, neskôr sa však práce na projekte spomalili. Mestá tak pristupovali k vlastným riešeniam, aké realizovala aj Banská Bystrica v podobe komplikovaného projektu iMesto, ktorý napokon mesto financovalo bez podpory eurofondov.

Medzičasom sa však štát rozhýbal, spustil projekt slovensko.sk a mestá a obce sú od vlaňajška povinné komunikovať s občanmi cez tento portál.

Banskobystrická samospráva vypla svoj projekt iMesto minulý rok v lete a avizovala prechod elektronickej komunikácie na portál slovensko.sk. Cez ten už s mestom budú môcť komunikovať nielen užívatelia zaregistrovaní na mestskom úrade, ale všetci občania s aktivovaným občianskym preukazom s elektronickým čipom. „Prvé elektronické formuláre mesta by sa mali objaviť začiatkom budúceho roka,“ povedal nám v septembri vedúci oddelenia informatiky banskobystrického mestského úradu Alexander Hlavatý.

V uplynulých mesiacoch síce skutočne v možnostiach portálu pribudli základné možnosti elektronickej komunikácie s mestom Banská Bystrica, no len v oklieštenej podobe všeobecných formulárov. Len samotná mestská služba pritom predtým umožňovala vybaviť elektronicky cez štyridsať služieb. Zaregistrovaných pre jej používanie však bolo len okolo šesťsto obyvateľov a podnikateľov.

Samotný ústredný portál verejných služieb ich pritom predpokladá ešte omnoho viac. A celá rada obcí a miest ich už dávno umožňuje. Tie z nich, ktoré sa napríklad zapojili do projektu Dátového centra miest a obcí ich ponúkajú desiatky. Príkladom môže byť už spomenutá obec Hrochoť, pri ktorej  v systéme nájdete až 143 rozličných aktívnych služieb, ktoré môžete riešiť s obcou elektronicky.

„Už pred prerušením poskytovania elektronických služieb na portáli iMesto boli zazmluvnené práce na integráciu informačného systému na ústredný portál verejných služieb s dodávateľom integrovaného informačného systému. Bol definovaný zoznam elektronických služieb, ktoré budú v prvej etape integrované na ústredný portál verejnej správy aj s predpokladaným časovým harmonogramom prác,“ približuje teraz hovorkyňa primátora Banskej Bystrice Zdenka Sekerešová. Prechod na nový systém si na úrade vyžaduje nielen nastavenie nových systémov, ale aj preškolenie úradníkov a rozličné testovania pred spustením ostrej prevádzky. I tak už ale mali byť elektronické služby podľa pôvodného zámeru funkčné vo väčšom rozsahu.

„Časový harmonogram bol, aj bude závislý od rýchlosti plnenia našich požiadaviek voči prevádzkovateľovi – Národnej agentúre pre sieťové služby.  Pre meškania na strane NASES, prípravu a podpis ‚Dohody o integračnom zámere‘, nebolo možné dodržať pôvodný harmonogram, podľa ktorého by už boli elektronické služby nasadené do prevádzky,“ hovorí Sekerešová.

Komunikujú cez základné formuláre

Aj keď elektronicky bolo a čoskoro opäť bude možné vybavovať rozličné žiadosti či ohlásenia, jednou z najvyťaženejších služieb pôvodného projektu iMesto, bolo oznamovanie počtu prenocovaní hostí ubytovacích zariadení. Prevádzkovatelia hotelov či penziónov si mohli elektronickou formou splniť takúto povinnosť. Podľa mesta sa to ale deje aj bez samotného spustenia takejto konkrétnej elektronickej služby.

„K formuláru všeobecnej agendy je možné pripojiť akékoľvek prílohy a elektronicky ich podpísať. Ústredný portál umožňuje cez svoje služby aj následné podpísanie a doručenie odpovede do elektronickej schránky žiadateľa. Mnohí z podnikateľov využívajú túto možnosť a posielajú ohlasovania o ubytovaní naďalej elektronicky cez ústredný portál verejnej správy,“ dodáva Zdenka Sekerešová.