Zatiaľ čo ešte v roku 2020 mestskí poslanci úplný zákaz prevádzok herní či kasín v meste neschválili, takýto návrh sa pred nové zloženie zastupiteľstva dostal znovu na aprílovom zasadnutí zastupiteľstva. Diskusia v pléne však napokon nebola o zákaze, ale o jednej konkrétnej prevádzke.

Po postupnom sprísňovaní podmienok pre prevádzku hazardných hier v rámci kompetencií mesta, ich na území Banskej Bystrice výrazne ubudlo. Podľa prednostky MsÚ v Banskej Bystrici Marice Koreňovej tu v súčasnosti pôsobí desať herní a jedno kasíno. V uplynulých mesiacoch však začali na mesto prichádzať viaceré žiadosti o povolenie priestorov pre nové prevádzky, z ktorých už väčšina spĺňala aj obmedzenia aktuálne platného regulatívu mesta, najmä vzdialenosti od obytných zón.  Aj preto mestský úrad návrh úplného zákazu herní a kasín opäť priniesol na stôl.

Predmetnom debát komunálnych politikov sa však už v uplynulých dňoch, a na utorňajšom zasadnutí zastupiteľstva zvlášť, stala len jediná prevádzka kasína na Huštáku. Ukázalo sa totiž, že jeho prevádzkovateľ, ktorý má na Slovensku viacero prevádzok, vlani požiadal o novú licenciu. Tá mu umožňuje prevádzkovať kasíno, aj po úplnom zákaze v meste, až do konca roka 2028.

Opozícia pri tom poukázala na možné pochybenie mesta. Konkrétne, vlaňajšie stanovisko mestského úradu, ktoré sa malo stať jedným z podkladov pre udelenie novej licencie prevádzkovateľa.

„Jednak pochybil Úrad pre reguláciu hazardných hier, lebo zákon neumožňuje prevydávať licenciu skôr ako 60 dní pred uplynutím pôvodnej licencie. Je preto dôvodné podať podnet a preskúmať zákonnosť tohto postupu. Avšak rada by som sa pristavila pri kompetenciách mesta. Paragraf 60 Zákona o hazardných hrách jasne hovorí, že ide o zhromažďovanie podkladov na vydanie novej licencie pre daný subjekt. Akonáhle by mne ako úradníčke pristala takáto žiadosť na stôl, skúmam veci a zistím, že majú uplynúť ešte dva roky pôvodnej licencie a niečo mi tam nehrá. Čiže prezistím skutkový stav, skontaktujem sa s úradom a nevydám rozsiahle súhlasné stanovisko v rozsahu piatich strán za sedem pracovných dní,“ povedala poslankyňa Ivana Figuli (Bystrica má na viac) s tým, že stanovisko mesta bolo podľa nej veľmi proaktívne a obsahuje viacero zavádzajúcich tvrdení.

Prednostka MsÚ v Banskej Bystrici Marica Koreňová, v obsiahlej reakcii síce potvrdila, že uvedené stanovisko mesta nepovažuje v dnešných súvislostiach za šťastné, úrad však podľa nej nemohol predpokladať, že bude smerovať k udeleniu novej licencie. O stanovisko mesta totiž prevádzkovateľ žiadal v období, kedy podľa nej nemal zákonnú možnosť žiadať o novú licenciu a malo ísť len o potvrdenie stavu, nie prílohu k žiadosti o novú licenciu. Navyše, poukázala na aj nedostatočnú komunikáciu Úradu pre reguláciu hazardných hier s mestom.

Opoziční poslanci za tým vidia nielen pochybenie mesta, ale aj možnú podporu monopolu jednej prevádzky po tom, čo schvália úplný zákaz pre iné prevádzky. V tomto duchu sa vyjadrila aj prítomná zástupkyňa Asociácie zábavy a hier. Najďalej zašiel  v kritike Pavol Katreniak z Banskobystrickej alternatívy, ktorý chcel pochybenie zosobniť priamo primátorovi Jánovi Noskovi, keď predložil návrh na zníženie platu primátora. Tento návrh v zastupiteľstve neprešiel.

„Sledujúc túto diskusiu, v ktorej nezaznieva nič iné, iba teda pochybenie mesta, odvádzame pozornosť od principiálneho problému. Tým je postoj jednotlivých politických skupín k tomu o čo tu ide. Ide tu o zákaz hazardu. Sledujúc posty opozičných politikov, vám nejde o nič, vám ide o vyvodenie politickej zodpovednosti voči Noskovi,“ reagoval primátor na početné vystúpenia opozičných poslancov. „Riešime tu problém mesta. Záujem presadiť zákaz hazardu na celom území mesta. To je point tohto bodu, skúsme sa k nemu vrátiť. Ak bude potrebné niektoré veci doplniť, prešetriť, tak sa tak určite stane,“ dodal na záver svojho vystúpenia Ján Nosko.

Mesto, na základe podnetu poslanca Milana Lichého (Banskobystrická alternatíva), podá podnet na prokuratúru, aby preverila postup odňatia a udelenia novej licencie spoločnosti Casino Respect zo strany Úradu pre reguláciu hazardných hier. V prípade zistenia pochybení, by mohlo dôjsť k zneplatneniu uvedených krokov, a spoločnosti by tak platila pôvodná licencia platná do februára 2025.

Po viac než dva a pol hodiny trvajúcej diskusii napokon banskobystrickí mestskí poslanci schválili zákaz hazardu na území mesta Banská Bystrica. Za hlasovali všetci zúčastnení poslanci, s výnimkou Mareka Modranského (Klub nezávislých). Ten už vo svojom vystúpení poukázal na dopady VZN na rozpočet mesta. Prevádzka herní podľa neho dosiaľ nemala negatívny dopad na bezpečnosť v meste a pripomenul aj možné monopolné postavenie jednej prevádzky.