voľbyNa základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva sa počas volieb do Európskeho parlamentu pri vybraných desiatich sídlach volebných okrskov uskutočnila aj oficiálna mestská anketa.

Už samotné voľby do Európskeho parlamentu síce ovplyvnila nízka účasť, no vzorku 2 140 zapojených respondentov možno pri štatistickom zisťovaní považovať za pomerne reprezentatívnu. Anketové otázky boli schválené uznesením zastupiteľstva, pričom štvrtá otázka bola predmetom ankety len pri okrsku č. 56 na Fončorde v objekte ZŠ Spojová. Celkovo anketa prebiehala na desiatke miest. Aj keď väčšina obyvateľov sa vyjadrovala proti predmetným investičným zámerom, najviac hlasov za výstavbu, získala malá vodná elektráreň pri Iliaši. Tú si želá viac než päťsto obyvateľov mesta, čo predstavuje takmer 25% účastníkov ankety.

Ako hlasovali Bystričania?

1. Ste za vybudovanie hotela v areáli Pamätníka SNP?
ÁNO – 201 hl. / 9,39% | NIE – 1 820 hl. / 85,05% | Bez odpovede 119 / 5,56%

2. Ste za spustenie pyrolýznej spaľovne na Graniari?
ÁNO – 239 hl. / 11,17% | NIE – 1 752 hl. / 81,87% | Bez odpovede 149 / 6,96%

3. Ste za výstavbu malej vodnej elektrárne v Iliaši?
ÁNO – 522 hl. / 24,39% | NIE – 1 444 hl. / 67,48% | Bez odpovede 174 / 8,13%

4. Ste za výstavbu garáží medzi ulicami Šalgotarjánska a THK?
ÁNO – 22 hl. / 12,8% | NIE – 150 hl. / 87,2% | –

Účasť na ankete, 2 140 ľudí, predstavuje zhruba 3,5% oprávnených voličov v meste Banská Bystrica. Nakoľko anketu zabezpečovali z väčšej časti dobrovoľníci, mestský rozpočet stála táto aktivita presne 105 eur, ktoré boli vynaložené na tlač lístkov a schránky. Nakoľko sa výsledky ankety môžu prejaviť v aktuálne prijímanom územnom pláne mesta, nateraz nie je jasné.