Rada študentov, ktorá je poradným orgánom primátora mesta Banská Bystrica, získala na svoju činnosť 13 300 eur. Národná agentúra Mládež v akcii podporila jej plánované športové, kultúrne a vzdelávacie podujatia, ktoré sa začnú realizovať od 1. mája.

rada studentov mesta logo„Považujeme to za efektívny nástroj, pomocou ktorého dokážeme v meste zaktivizovať mladých ľudí,“ hovorí predseda Rady študentov mesta Jaroslav Dodok. V Banskej Bystrici podľa rady chýbajú voľnočasové aktivity a práve ich podpora sa preto stala motívom jedného z podporených projektov „Zapoj seba, spoznaj veľa“. ,,Veríme, že sa nám mládež podarí zaujať, a to aj vďaka zaujímavým aktivitám, ktoré sme pre nich pripravili. Prezradiť môžem napríklad fotografické hry, beach volejbal či živé človeče na námestí. Okrem toho chceme na stredných školách predstaviť zaujímavý formát podujatí so známymi osobnosťami, ktorý verejnosti predstavíme neskôr,“ vysvetlila členka rady Kristína Bílková.

Druhý projekt nesie názov „Berte nás vážne“ a jeho cieľom je vytvoriť aktívny dialóg medzi študentmi, mestom a samosprávou. Prostredníctvom diskusií, prednášok a neformálneho vzdelávania získajú mladí ľudia komunikačné, organizačné ako aj prezentačné zručnosti.