Banská Bystrica spúšťa ako prvá samospráva na Slovensku projekt iMesto, ktoré umožní vybaviť všetky úradné záležitosti z pohodlia domova cez internet.

Občania budú môcť elektronickou formou vybaviť podanie žiadostí, vyplniť tlačivá miestnych daní, ale aj podať sťažnosť či podnety k fungovaniu samosprávy. Prednosta úradu Miroslav Rybár to prirovnal k zavádzaniu internet bankingu. Dúfa, že podobný úspech vo využívaní bude mať aj projekt iMesto. „Očakávame, že ľudia, ktorí robia s internetom bežne, nasadnú na tento projekt od začiatku,“ povedal prednosta.

Primátor Peter Gogola berie zavedenie iMesta ako kvalitatívny posun vo vzťahu úradu a občanov. „Chceme byť v tomto smere lídri a poskytnúť takú kvalitu poskytovania služieb obyvateľom mesta, aby mohli komfortne riešiť svoje záležitosti vo vzťahu k mestu,“ priblížil Gogola.

Realizácia elektronizácie služieb mesta je výsledkom projektu Operačného programu informatizácia spoločnosti (OPIS). Ešte v roku 2010 mala Banská Bystrica schválených tri milióny eur na informatizáciu, ale projekt bol pozastavený. Kým ostatné samosprávy prípravu elektronizácie služieb pozastavili, banskobystrická samospráva sa rozhodla do tejto položky investovať z vlastných prostriedkov 1,8 milióna eur. „Viaceré samosprávy mali pripravené projekty, ale s výmenou vlád predmetný operačný program padol. My sme ale našli odvahu urobiť rozhodnutie pustiť sa do tohto projektu, pretože si myslíme, že elektronický kontakt medzi úradom a občanom je v dnešnej modernej dobe nevyhnutný. Zároveň je vysoká pravdepodobnosť, keďže viaceré samosprávy pracovali na projekte a elektronizácia je súčasťou dnešného života, že vláda znovu spustí tento operačný program a vynaložené prostriedky nám, s ohľadom na dodržanie požiadaviek pôvodného operačného programu, budú refinancované,“ priblížil Miroslav Rybár.

Mestský úrad si od zavedenia projektu sľubuje zrýchlenie vybavovania žiadostí, väčšiu efektivitu v práci úradu a eliminovanie chýb. Systém môže v budúcnosti slúžiť aj na realizáciu miestnych referend a môže byť prepojený so službou mestských kariet, o ktorých zavedení sa uvažuje.

Elektronické služby v styku mestským úradom mohli doteraz využívať podnikatelia. Ekonomický námestník Branislav Slaný priznal, že ich zapojenie do systému bolo menšie ako čakali. Aj preto v súvislosti s prístupnením služieb občanom chcú rozbehnúť informačnú kampaň pod názvom „Neklopte, klikajte“ a prilákať čo najviac občanov.

Pre užívanie služby iMesto je potrebná registrácia, po ktorej nasleduje jedna osobná návšteva klientskeho centra mestského úradu. Tu zamestnanci samosprávy overia totožnosť užívateľa a pridelia klientovi prihlasovacie údaje. Ten už potom môže neobmedzene využívať elektronické služby priamo prostredníctvom internetu z ktoréhokoľvek miesta na svete.