Mestská pokladnica napokon nebude musieť financovať dobudovanie infraštruktúry v priemyselnom parku. Investície pokryje mestská firma vo vlastnej réžii.

Priemyselny park Salkova, foto - BBonline.sk (Filip Rohacek)Ešte v novembri sme informovali o pláne schválenia mimoriadnej pôžičky mesta pre akciovú spoločnosť MBB, a.s. Poslanci vtedy tento zámer schválili a mestská spoločnosť mala prostriedky investovať do dobudovania infraštruktúry v priemyselnom parku v Šalkovej. Pôžičku teraz ale MBB mestu vracia.

„Striktné ekonomické procesy zamerané na samofinancovanie jednotlivých prevádzok a činností spoločnosti, úspešný predaj pozemkov v priemyselnom parku, zintenzívnený predaj nepoužiteľného majetku,  v závere roka 2016 výrazne zlepšili kondíciu spoločnosti,“ približuje hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Sekerešová.

„Vďaka reštrukturalizácii existujúcich úverových vzťahov budeme môcť pokračovať v dobudovaní nevyhnutnej infraštruktúry aj bez pôžičky od mesta. Verím, že tým urýchlime proces dopredaja zostávajúcich voľných pozemkov. Príjmy z neho použijeme sčasti na splácanie úveru a sčasti na ďalšie budovanie infraštruktúry v parku,“ dopĺňa riaditeľ MBB, a.s., Dušan Argaláš.

Podľa aktuálnych informácií by mal v priemyselnom parku opäť zvýšený stavebný ruch nastať už počas jari. Začiatok výstavby svojich prevádzok ohlásili štyria už existujúci vlastníci pozemkov. Niekoľko ich ešte stále zostáva v priemyselnom parku nepredaných.

Okrem priemyselného parku v Šalkovej spravuje mestská akciovka, po zlúčení s Bytovým podnikom mesta, aj celkom 187 bytov a 135 nebytových priestorov v meste, prenajíma objekty sociálneho a nájomného bývania, vykonáva správu mestských nájommých bytov, ale vlastní a prevádzkuje aj zimný štadión či krytú plaváreň na Štiavničkách, ale aj Radnicu na Námestí SNP.