Zadĺžená mestská spoločnosť MBB si od finančnej podpory sľubuje naštartovanie ďalšieho rozvoja priemyselného parku. Výpomoc musia schváliť mestskí poslanci.

Priemyselny park Salkova, foto - BBonline.sk (Filip Rohacek)Primátor Ján Nosko predkladá do najbližšieho zasadnutia mestského zastupiteľstva návrh na poskytnutie návratnej finančnej výpomoci pre dcérsku spoločnosť MBB vo výške 800-tisíc eur.

„Dôvodom poskytnutia návratnej finančnej výpomoci je alokovať zdroje dcérskej spoločnosti, potrebné na dobudovanie infraštruktúry v priemyselnom parku, s cieľom zhodnotiť a urýchliť predaj pozemkov. Súčasná finančná situácia spoločnosti neumožňuje, popri všetkých ostatných záväzkoch, tvoriť rezervy, ani žiadať ďalšie úverové zdroje,“ píše sa v dôvodovej správe.

Peniaze by mali ísť z fondu minulých rokov a MBB sa zaväzuje vrátiť prostriedky do konca júla 2018. Mestská akciová spoločnosť bude ručiť budovou historickej Radnice a pozemkami nachádzajúcimi sa pod ňou, ktoré má momentálne vo vlastníctve. Samospráva si bude účtovať úroky vo výške 6,4 percent.

Finančnú výpomoc musia schváliť poslanci mestského zastupiteľstva. Najbližšie rokovanie bude 8. novembra 2016.