Mesto Banská Bystrica počas roka 2015 vykonalo hodnotenie stavu komunikácií, z ktorého vyplynulo, že veľká časť z nich si vyžaduje minimálne čiastočnú rekonštrukciu a obnovu.

mis oprava cestyNa základe poslaneckého návrhu na ostatnom zasadnutí mestského zastupiteľstva pristúpilo vedenie mesta k zverejneniu hodnotenia ciest a chodníkov, ktoré sú v najhoršom stave. Samospráva rovnako už uverejnila aj plán opráv miestnych komunikácií v roku 2016, ktorý vyplynul zo schváleného rozpočtu na budúci rok.

Z materiálu na internetovej stránke mesta vyplýva, že vozovky s nutnosťou opravy celého povrchu vozovky, sa nachádzajú vo všetkých častiach mesta. Posudzovaný bol stav ciest, chodníkov a zároveň aj ich dopravná vyťaženosť.

Na základe týchto hodnotení boli vybrané úseky aj pre tohtoročnú komplexnú obnovu miestnych komunikácií. V centre mesta však zostávajú v najhoršom stave ulice Partizánska, Hurbanova či J. Bottu. Vo volebnom obvode číslo 2 je to napríklad Limbová ulica v Podlaviciach a v Sásovej v treťom obvode zas niektoré časti Beskydskej, Sitnianskej či Tatranskej ulice. Na juhu mesta sú zas v najhoršom stave Zvolenská cesta, súbežná Kúpeľná či Poľná ulica. Kompletný prehľad ulíc s najhorším hodnotením nájdete tu…

V roku 2016 čaká obnova minimálne 15 úsekov

Zo spomenutého zoznamu už mesto vytipovalo aj ulice, ktoré by sa mali dočkať obnovy v roku 2016. S týmito úsekmi sa už počíta aj v schválenom rozpočte mesta pre budúci rok. Okrem týchto mimoriadnych komplexných opráv vozoviek, bude mesto ako každý rok zaisťovať aj priebežnú údržbu miestnych komunikácií.

oprava-mk-2016