Banskobystrickí mestskí poslanci na svojom poslednom riadnom zasadnutí v roku schválili rozpočet pre nasledujúci rok. Samospráva chce hospodáriť v plusových číslach pri rozpočte okolo päťdesiatich miliónov eur.

zastupitelstvo-foto-fuggerZatiaľ čo mesto pôvodne predpokladalo rozpočet roka 2015 na úrovni okolo 48-miliónov eur, pozitívny vývoj daňových príjmov mesta, ale napríklad aj dotácie vlády, umožnili jeho výraznejšie navýšenie. A to až k očakávanej úrovni výdajov na úrovni 51-miliónov eur.

S príjmami na úrovni 51,4 milióna eur počíta mesto aj pre rok 2016. Výdavky predbežne samospráva plánuje na sumu 49,6 milióna eur. Počíta sa teda s prebytkovým hospodárením.

Podľa návrhu, o ktorom v utorok rozhodovali poslanci mesta, chce samospráva okrem bežných výdavkov napríklad pokračovať v rekonštrukciách materských škôl, ktorej sa budúci rok majú dočkať objekty MŠ Družby a MŠ Bakossova a má sa tiež pripraviť projektová dokumentácia na ďalšie tri škôlky. Mesto na budúci rok vytvorí tiež fond dopravnej infraštruktúry zameraný na údržbu a investície, ako má byť dofinancovanie plánovanej a vládou dotovanej korčuliarskej dráhy s cyklotrasou či budovanie parkoviska na Rudohorskej ulici. Viac oproti roku 2015 má ísť aj na údržbu mestskej zelene, ale aj zamestnancov mesta, ktorým majú stúpnuť mzdy. Počíta sa tiež s výdavkami pre podporu kandidatúry mesta na titul Európske mesto športu 2017 a tiež s projektovou prípravou cyklotrás a súvisiacim výkupom pozemkov.

„Rozpočet je za posledné roky najrozvojovejší,“ podotkol Igor Kašper (SMER-SD, SNS, SDKÚ-DS), predseda finančnej komisie mestského zastupiteľstva. Okrem lepších príjmov z podielových daní poukázal aj na dobré hospodárenie samosprávy.

mestský-úrad1Jeho kolega z väčšinového klubu Matúš Molitoris vyzdvihol aj naplnenie fondu opráv a teda položky na rekonštrukcie budov v mestskom majetku: „Verím, že tým pádom sa nájdu peniaze aj na rekonštrukciu strechy KOMUCE na Krivánskej ulici,“ dodal.

„Chcem sa poďakovať za okrajové mestské časti, lebo takúto sumu sme tu ešte nemali,“ uviedla poslankyňa Ľubica Laššáková (SMER-SD, SNS, SDKÚ-DS). Narážala pri tom na navýšenú sumu na obnovu miestnych komunikácií v mestských častiach či zvýšený príspevok pre výbory mestských častí.

Pred hlasovaním o rozpočte pritom zaujal predkladaný návrh dodatku Štatútu výborov mestských častí, ktorý predložila poslankyňa Viera Dubačová (BBA). Tá už v novembri, pri zvyšovaní sumy na 1,5 eura na obyvateľa pre jednotlivé výbory,  navrhovala navýšenie až na sumu 2 eur na obyvateľa. Poslanci väčšinového klubu jej návrh kritizovali ako ekonomicky nepodložený a vopred nepredrokovaný. Materiál tentokrát predložila do programu rokovania a pri hlasovaní prekvapivo získal podporu väčšiny poslancov. Poslanci klubu SMER-SD, SNS, SDKÚ-DS však hlasovanie následne označili za zmätočné a pri opakovanom hlasovaní už návrh neschválili.

Pozitívne hodnotený návrh poslanci upravili množstvom zmien, opozičné neprešli

euro mena bbonline.sk FRAzda najviac pozmeňovacích návrhov mal k návrhu rozpočtu prekvapivo viceprimátor Jakub Gajdošík (SMER-SD, SNS, SDKÚ-DS). Navrhol napríklad vyčlenenie sumy 10-tisíc eur na vybudovanie bežeckého okruhu pri aktuálne budovanom multifunkčnom ihrisku z vládnej dotácie pri ZŠ Radvanská. Ďalej tiež vyčlenenie prostriedkov na propagáciu využívania hromadnej dopravy v meste, zvýšenie dotačných prostriedkov pre niektoré komisie MsZ, v súlade s viacerými návrhmi aj opozičných poslancov. Navrhol tiež zvýšenie prostriedkov vyčlenených na rekonštrukciu materských škol ešte výraznejšie, ako predpokladal navrhnutý rozpočet. Za jeho hromadný pozmeňovací návrh napokon bolo všetkých 31 poslancov naprieč politickým spektrom, podobne ako aj za celkový návrh rozpočtu.

Pavol Katreniak (BBA) kritizoval, že návrhy klubu Banskobystrická alternatíva, ktoré boli v čase prípravy rozpočtu navrhuté, boli v predloženom materiáli opomenuté. Pozmeňujúce návrhy tohto poslaneckéhé klubu ale neprešli ani počas rokovania zastupiteľstva.

Sám Katreniak navrhol vyčlenenie sumy 40-tisíc eur na obnovu vnútrobloku ulíc Martina Rázusa a Terézie Vansovej. Vladimír Pirošík (BBA) sériu návrhov doplnil o možnosť navýšenia prostriedkov na projekty participatívneho rozpočtu zo súčasných 20 na 25-tisíc eur a tiež navrhol vyčlenenie sumy 10-tisíc eur na údržbu mestských pamiatok. Na návrh poslanca BBA Mateja Bučka ale primátor, ešte pred záporným hlasovaním o jeho návrhu v pléne, prisľúbil zverejnenie stavu miestnych komunikácií na stránke mesta.