V závere minulého týždňa sa na portál BBonline.sk obrátili prekvapení obyvatelia Moskovskej ulice. Tým, ktorí mali svoje vozidlá zaparkované pozdĺž cesty, zakladala mestská polícia zaradom „papuče“.

Prekvapením pre obyvateľov to bolo z dôvodu, že takto parkovali roky bez postihu a najmä preto, že v lokalite jednoducho nie je dostatok iných parkovacích plôch.

parkovanie moskovska

„V piatok, 23.10.2015 o 9:34 hod. bol na operačnom stredisku Mestskej polície Banská Bystrica prijatý oznam od obyvateľa, ktorý nahlásil, že na celej Moskovskej ulici stoja vozidlá tak, že tvoria prekážku. Na miesto bola vyslaná hliadka mestskej polície, ktorá po príchode na ulicu Moskovskú zistila, že oznam sa čiastočne zakladá na pravde v určitom úseku ulice. V čase od 9:36 hodiny do 9:51 hodiny bolo na ulici Moskovská 12-18 bolo založených 6 technických prostriedkov na zabránenie odjazdu motorových vozidiel. Vodiči týchto motorových vozidiel sa dopúšťali priestupku tým, že porušili § 23 ods.1 zákona o cestnej premávke. Všetci priestupcovia boli riešení v blokovom konaní v zmysle zákona,“ vysvetlila Marianna Belancová z banskobystrickej mestskej polície.

Podobné návštevy mestskej polície zažívajú často nielen obyvatelia Fončordy, ale napríklad aj vozidlami preplnenej Sásovej. Pýtali sme sa preto kompetentných ako chce mesto ďalej túto situáciu riešiť. „Problém parkovania na Moskovskej ulici je rovnaký ako na mnohých ďalších uliciach nášho mesta. Riešením tohto problému sa zaoberáme dlhodobo. Považujeme za nevyhnutné riešiť ho predovšetkým budovaním parkovacích domov, ale aj budovaním parkovacích plôch tam, kde to je ešte možné z hľadiska územného plánu mesta a s maximálnym ohľadom na verejnú zeleň,“ uviedla Renáta Hláčiková, vedúca Oddelenia údržby miestnych komunikácií mestského úradu v Banskej Bystrici.

slnecna ulica parkovanie ulica
Pred dvomi rokmi mesto zjednosmernilo napríklad Slnečnú ulicu na Fončorde.

S ohľadom na finančné možnosti samosprávy, ale v najproblematickejších lokalitách mesta za ostatné roky žiadny parkovací dom nevyrástol. Mesto sa tak snaží aspoň o malé kroky k zlepšeniu situácie. Nové parkovacie miesta sa vytvárajú len menšími stavebnými úpravami súčasných komunikácií, alebo častejšie napríklad len zjednosmernením ulíc či zmenou usporiadania komunikácií dopravným značením bez stavebnej úpravy.

Riešenie situácie je ale podľa vedúcej oddelenia údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí MsÚ aj v ďalšom rozširovaní rezidentského parkovania. „Osvedčilo sa nám aj zavedenie rezidentských zón parkovania, zatiaľ v centre mesta v dotyku so zónami plateného parkovania. Tento spôsob regulácie statickej dopravy zvažujeme aj na sídliskách,“ doplnila Hláčiková. Bezplatné parkovanie na mestských pozemkoch a cestách v okolí bytových domov by sa tak stalo minulosťou.

Ako funguje rezidentské parkovanie

Banská Bystrica pristúpila k spusteniu systému rezidentského parkovania ešte koncom roka 2012. Najskôr na Fortničke, následne aj na Sídlisku a Kollárovej ulici v okolí Akadémie umení a okresného súdu.

V súčasnosti platí v meste suma 5 eur ročne za prvé vozidlo rezidenta – fyzickú osobu. Za každé ďalšie vozidlo zaplatí jedna osoba s trvalým pobytom v danej lokalite 50 eur na rok. Podnikatelia zaplatia za firemné vozidlá až 200 eur. Rezidentskú kartu ale môže získať len osoba, ktorá má v zóne trvalý pobyt. Problém zaparkovať tak nemusia mať len vaše návštevy, ale aj susedia, ktorí sú napríklad vo vedľajšom byte len v podnájme a trvalý pobyt majú nahlásený inde.

Obyvatelia mesta, ktorí žijú v lokalitách centra mesta so spoplatneným parkovaním kde neplatí systém rezidentských kariet, majú rovnako možnosť zakúpenia ročnej výhodnejšej parkovacej karty v sume 35 eur. V rámci nej môžu parkovať v celej určenej zóne plateného parkovania.

Službu v meste zabezpečuje spoločnosť EEI, ktorá v meste prevádzkuje aj ostatné zóny plateného parkovania. Po kritike už priamo pre mesto a za zmenených podmienok. V negatívnom svetle sa ale spoločnosť ocitla v ostatných dňoch aj v súvislosti so zabezpečovaním rezidentského parkovania, ktoré chceli spustiť v bratislavskej Petržalke. Po kritike verejnosti na plánovaný systém zmien v parkovaní na najväčšom slovenskom sídlisku spoločnosť napokon, napriek víťazstvu v tendri, odstúpila od zmluvy s tamojšou samosprávou.