Samospráva definitívne upravuje zmluvný vzťah s prevádzkovateľom systému plateného parkovania v meste. Do mestskej pokladnice pritečie výrazne viac financií než dosiaľ, podmienka miliónovej investície pre nájomcu parkovacích plôch sa ale z novej zmluvy vypúšťa.

Parkovisko-pod-baštou-3Ešte v roku 2010, mesto zverilo parkovacie plochy svojej spoločnosti MBB, ktorá nadviazala spoluprácu až do roku 2025 so spoločnosťou EEI. Do rozpočtu samosprávy pritom prichádzalo len 40-tisíc eur ročne. Mestská spoločnosť zmluvou získala 665-tisíc eur pri podpise zmluvy, 120-tisíc eur a ďalších 20% zo zisku z výberu parkovania ročne a zároveň sa spoločnosť EEI zaviazala investovať 2,5 milióna eur do súčasných i nových parkovacích plôch. Mesto totiž pôvodne nemohlo vykonávať takúto podnikateľskú činnosť, no neskôr sa legislatíva zmenila a systém parkovania v Banskej Bystrici sa stal nezákonným, na čo v roku 2013 poukázali miestni predstavitelia politickej strany SaS. Vo februári 2014 schválilo vtedajšie zastupiteľstvo zmenu stavu tak, aby zo zmluvného vzťahu vypadol medzičlánok v podobe spoločnosti MBB a mesto uzavrelo zmluvu priamo so spoločnosťou EEI.

„Pri nástupe na túto pozíciu som zdedil bezprávny stav a chaos. Od začiatku sme začali so spoločnosťou EEI vyjednávať. Boli tam rôzne intenzity hlasu a emócie. Pristúpili sme k tomu tak, aby sme tento vzťah vyčistili a dostali ho do polohy, aby bol pre mesto výhodný,“ uviedol primátor Ján Nosko.

Parkovisko pri dome kultury Banska BystricaNová zmluva medzi mestom a spoločnosťou EEI má priniesť 65% príjmov z parkovného do mestskej pokladnice a 35% prevádzkovateľovi, a ten má mať garanciu minimálnej sumy 190-tisíc eur ročne. Podľa primátora sa pri začiatku rokovaní prevádzkovateľ parkovania snažil o opačný pomer. Ján Nosko predpokladá, že by tak príjem mesta z dočasného parkovania mohol byť na úrovni okolo 400-tisíc eur ročne.

Viacerí poslanci poukázali na utorňajšom zasadnutí zastupiteľstva na nedostatok informácií i neskoré predloženie materiálov. Spomínanou témou bola najmä investícia v sume 2,5 milióna eur, ku ktorej sa nájomca v pôvodnej zmluve zaviazal. Až v dlhotrvajúcej diskusii napokon zástupca prednostu MsÚ Juraj Džmura a neskôr i primátor Nosko vysvetlili, že súčasťou novej dohody so zmluvným partnerom je vypustenie ďalších investícií z jeho strany.

Z prisľúbenej investície prevádzkovateľ parkovacích plôch časť vynaložil. „Zahŕňala aj obnovu a rekonštrukciu parkovacích miest, značenie, zakúpenie zariadení pre mestskú políciu a tiež spomínanú výstavbu. Čiastočne tak bola realizovaná,“ priblížil Juraj Džmura.

Parkovisko pod baštou krátko po zavedení - august 2012 (pracovný deň)Ako ďalej uviedol, výstavba parkovacieho domu či záchytného parkoviska, ktorá mala byť jej súčasťou si vyžadovala súčinnosť spoločnosti MBB a mesta, ktorá podľa neho nebola poskytnutá, aj s ohľadom na zmenu zmluvného vzťahu začiatkom minulého roka. Mesto tak nezíska spomínanú veľkú dopravnú investíciu od súkromného partnera, naopak však získa vyšší pravidelný príjem z parkovania. „Považujem to za lepšie, ako nechať realizovať investíciu niekomu a byť pri tom iba pozorovateľom,“ podotkol primátor Ján Nosko.

Samospráva zvažovala tiež možnosť úplného odstúpenia od zmluvného vzťahu so spoločnosťou EEI, pričom by ale podľa vedenia mesta musela následne počítať s prípadným súdnym konaním, ktoré by mohlo mesto stáť až minimálne tri milióny eur. V sume, ktorú by si prevádzkovateľ mohol spätne nárokovať, by sa totiž musela započítať suma, ktorú spoločnosť zaplatila na úvod, úroky, miliónová zmluvná pokuta i prípadný ušlý zisk do roku 2025.

Za nový koncept fungovania plateného parkovania v meste napokon hlasovala väčšina mestských poslancov, zdržali sa poslanci Banskobystrickej alternatívy a člen klubu nezávislých poslancov Martin Klus.