Ako sme vás už začiatkom týždna informovali, od 1. januára 2011 sa zverejňujú všetky uzatvorené zmluvy mesta. V rámci úradnej tabule na internete už aj pribudla prvá zmluva.Týka sa poskytnutia sociálnej služby a je uzavretá medzi mestom a fyzickou osobou, ktorej osobné údaje sú samozrejme nezverejnené.

Zmluvy, sa nachádzajú na tejto adrese… Primátor Peter Gogola chce ísť časom ešte ďalej a zverejní aj zmluvy z minulosti.

Zmluvy štátnych orgánov a inštitúcií sa budú nachádzať na stránkach novovzniknutého Centrálneho registra zmlúv. Na stránke www.crz.gov.sk figuruje rovnako ešte len prvá lastovička. Aj tá je z Banskej Bystricie, keď si Štátna opera, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo kultúry, objednala od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva meranie hluku v skúšobni svojho orchestra.