Od 1. januára 2011 sa zverejňujú všetky uzatvorené zmluvy mesta. Primátor Gogola chce ísť ešte ďalej a zverejní aj tie z minulosti.

Ilustračné foto: Braňo Račko

Všetky subjekty, ktoré budú tento rok obchodovať so štátom musia počítať so zverejnením uzatvorenej zmluvy. V decembri  tak rozhodli poslanci NR SR novelou Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Ešte pred tým ako zmluva vstúpi do platnosti, musí byť zverejnená na internete v Centrálnom registri zmlúv (CRZ). Platnosť nadobudne deň po zverejnení v registri.

Zákonom sa musia riadiť aj samosprávy a župy. Plné znenie zmlúv však nebudú zverejňovať v CRZ, ale na svojich internetových stránkach.

Banská Bystrica dosiaľ zverejňovala faktúry došlé na mesto a uzatvorené zmluvy, no iba základné údaje a nie ich plné znenie. Práve to by sa malo od 1. januára zmeniť. Nový primátor chce ísť ešte ďalej. „Áno, určite sa chcem tomu venovať,“ odpovedal Peter Gogola na otázku, či zverejní aj zmluvy uzatvorené pod vedením Ivana Saktora.

Rozhodnutie primátora Gogolu privítal aj poslanec mestského zastupiteľstva Vladimír Pirošík. „Je dobré, že sa ľudia dozvedia, čo sa za akú cenu spravilo, napríklad pri rekonštrukcii fontány na Námestí SNP,“ povedal Pirošík. Za najdôležitejšie však považuje, aby sa občania zaujímali o hospodárenie mesta s ich peniazmi a viac využívali možnosti kontrolovania predstaviteľov samosprávy.