V súvislosti so vznikom spoločností BB-BIOPOWER a Bystrická elektrárenská spoločnosť nezazneli v médiách presné informácie.

V obidvoch spoločnostiach má totiž mestská obchodná spoločnosť iba menšinový podiel a nie sú to jej dcérske spoločnosti ako to bolo pôvodne prezentované. „Pán primátor pri novinárskych otázkach na túto tému neposkytol úplne presné informácie, došlo k ich skresleniu, nakoľko rokovania už prebehli dávnejšie. Aj vzhľadom na tento fakt sme následne médiám, ktoré tému pokrývali, zaslali upresňujúce stanovisko,“ povedal hovorca primátora Filip Roháček.

V prípade obidvoch spoločností sa jednalo o akcionársky vstup MBB, kde bude mať mestská spoločnosť 40% podiel s nadobúdacou hodnotou 10-tisíc eur v každej z novovzniknutých akcioviek. Pozemky v priemyselnom parku si BB-BIOPOWER a.s. a Bystrická elektrárenská spoločnosť a.s. riadne odkúpia od MBB. „Na spoločných rokovaniach zástupcovia spoločností prejavili záujem o odkúpenie pozemkov v priemyselnom parku, spolu o výmere dvoch hektárov, na ktorých chcú realizovať svoj podnikateľský zámer v oblasti energetiky. Keďže spoločnosť MBB je správcom priemyselného parku, tak v rámci spolupráce, okrem kúpnej ceny za pozemok, požaduje aj od investorov podiel na zisku, teda majetkovú účasť v oboch spoločnostiach. Spoločnosť MBB vstupuje do spoločností výlučne kapitálovo, pozemky pod svoje prevádzky si tieto spoločnosti po úvodnom prenájme následne riadne zakúpia,“ píše sa v stanovisku mesta.

Spoločnosti sa budú zaoberať energetickým spracovaním drevoštiepky a bioodpadu. Mesto resp. MBB si od tohto kroku sľubuje aj 40% podiel na zisku obidvoch spoločností.