Ani v polovici júna si dopravcovia SAD Zvolen a Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, ktorého väčšinovým vlastníkom je rovnako SAD Zvolen, neplnia zmluvné povinnosti voči mestu Banská Bystrica. Od konca roka 2020 vedeli, že budú od januára 2022 potrebovať vo vozidlách nové systémy. Tie nefungujú doteraz a narážajú na to aj cestujúci.

Ako sme informovali už v máji, dopravcovia zaisťujúci prevádzku mestskej hromadnej dopravy v Banskej Bystrici si nesplnili všetky svoje zmluvné povinnosti voči mestu ako objednávateľovi. To v podmienkach novej zmluvy, ktorá začala platiť od januára 2021 žiadalo, aby od januára roku 2022 dopravcovia umožnili nástup pre cestujúcich všetkými dverami, pričom pri všetkých mali byť funkčné označníky dopravných kariet.

Okrem rýchlejšieho nástupu pre cestujúcich však mala táto zmena priniesť aj dôležité online dáta samotnému mestu, ktoré tak má získať lepší a vždy aktuálny prehľad o prevádzke a vyťaženosti spojov či polohe vozidiel. Ani jeden z dopravcov vtedy na dotazy BBonline.sk neodpovedal a mesto od nich malo len informáciu o problémoch s dodávateľmi technológií.

Napriek faktu, že dopravcovia vedeli o potrebe naplnenia zmluvnej požiadavky viac než rok dopredu, ani v polovici júna mesto požadované dáta stále nedostáva.

„Dopravca zabezpečujúci trolejbusovú dopravu vykonal inštaláciu snímačov dopravných kariet pri všetkých dverách vo všetkých vozidlách. Zároveň boli v trolejbusoch umiestnené aj nové palubné jednotky, ktoré v súčasnosti spolu so snímačmi prechádzajú testovacím režimom. Dopravca zabezpečujúci autobusovú dopravu vykonal inštaláciu snímačov dopravných kariet pri všetkých dverách vozidiel v prípade 27 autobusov z celkového počtu 65. Zvyšná časť snímačov ani palubné jednotky doposiaľ neboli dopravcovi zo strany výrobcu dodané, a to z dôvodu, ním deklarovaného, nedostatku komponentov na ich výrobu,“ priblížila pre BBonline.sk aktuálnu situáciu hovorkyňa primátora Banskej Bystrice Dominika Adamovičová.

Vo vozidlách síce za ostatné dva mesiace začali nové označníky pribúdať, spolu s nimi však aj problémy pre cestujúcich. Dopravcom a ich dodávateľom sa totiž zjavne nepodarilo prepojiť systémy. Cestujúci, ktorí si v jednom spoji zakúpili lístok v starom označníku, napríklad pri prestupe nezískali zľavu na prestup pri označení na novom označníku v ďalšom vozidle.

Dopravný podnik mesta zároveň v máji zrušil možnosť dobíjania dopravných kariet u vodiča v trolejbusoch.

Keďže nový systém zatiaľ stále nefunguje, mesto dostáva dáta o prevádzke len na základe vyžiadania. „Na základe posledného vyjadrenia dopravcov a ich dodávateľa odbavovacieho systému, je predpoklad naplnenia zmluvných podmienok v letných mesiacoch tohto roka,“ doplnila pre BBonline.sk hovorkyňa primátora.

Mesto zatiaľ stále nepristúpilo k sankciám za nesplnenie zmluvných podmienok voči dopravcom. To však už v minulom vyjadrení samospráva pripustila. „Pre ich uplatnenie voči dopravcom bude potrebné vyhodnotiť všetky okolnosti, a tiež dobu trvania omeškania dopravcov so splnením zmluvných povinností. V zmysle uvedeného, v súčasnosti mesto považuje prijatie akéhokoľvek rozhodnutia v danej veci za predčasné,“ dodala Adamovičová.