V závere októbra sa na Huštáku začalo s výstavbou nového Point shopping center. To bude podľa developera lákať do svojich zhruba štyridsiatich obchodných jednotiek už na budúcoročné vianočné nákupy.

oc-point-vizualizacia-2V minulosti mal na Huštáku vyrásť napríklad parkovací dom, hovorilo sa aj o lanovke na Urpín, ktorá z neho mohla viesť. Pozemky ale zmenili majiteľa a v roku 2014 sa reálne začalo hovoriť o výstavbe nového obchodného centra. Developer, spoločnosť OP Centrum z Prievidze, ktorá má za sebou zatiaľ len menšie projekty, pôvodne predpokladala otvorenie Point Shopping center už koncom roka 2015.

Výstavbu mali zdržať administratívne náležitosti. „Získanie územného rozhodnutia trvalo desať a stavebných povolení pätnásť mesiacov,“ vysvetľuje pre BBonline.sk konateľ spoločnosti OP Centrum Peter Šebo. V súčasnosti sú už uzatvárané zmluvy s prvými nájomcami a návštevníkov by malo centrum privítať v závere roka 2017.

Developer si od vybudovania nového centra na Huštáku sľubuje synergiu nákupných možností. „Bezprostredná blízkosť nákupného centra Europa bude mať za následok, že jeho návštevníci sa prídu pozrieť aj ku nám a naopak. Veríme, že vhodným spôsobom rozšírime nákupné možnosti v centre Banskej Bystrice,“ približuje Šebo.

Oproti pôvodne predstaveným vizualizáciam došlo vo finálnom projekte ku viditeľným zmenám priamo na fasáde objektu. „Považovali sme za vhodné zakomponovať do objektu odkaz významného rodáka. Dominik Skutecký bol vyhodnotený ako najvhodnejšia osobnosť. Grafické stvárnenie jeho obrazu Trh v Banskej Bystrici sa objaví na fasáde centra,“ dodáva Šebo.

Výrazné zmeny čakajú dopravu na Huštáku

oc-point-vizualizacia-1
Mesto napokon budovanie novej pešej zóny rozdelilo do dvoch etáp.

Aj keď plány centrálnej mestskej zóny počítali pri ďalšej urbanizácii Námestia Vajanského s predĺžením pešej zóny z Dolnej ulice a následným podchodom pod malým kruhovým objazdom až do Europa SC, nateraz sa takýto scenár nekoná. V pôvodných vizualizáciách s nimi síce počítal aj developer novobudovaného Point SC, no z veľkej časti ako investíciou mesta. Doprava sa pôvodne mala presunúť výraznejšie na ulicu Na troskách a k historickému centru sa mali autá dostávať po dvoch nových premosteniach potoku Bystrica. Finálne riešenie, ktorého sa dočkáme s dostavbou Point SC, bude ale iné.

„Lokalita si vyžaduje vysoké nároky na dobré urbanistické riešenie, čomu mesto venuje nadštandardnú pozornosť,“ vysvetľuje vedúci odboru územného plánovania a architekta mesta Vladimír Letovanec. Pôvodné plány na riešenie dopravy v lokalite sú preto rozdelené do dvoch etáp.

Prvú, okolo novobudovaného SC Point, bude navyše financovať developer tohto projektu. „Naša spoločnosť investuje do zveľadenia Námestia Vajanského v prospech obyvateľov mesta približne 250 000 eur,“ približuje Peter Šebo. Jednotlivé komunikácie a ďalšie vyvolané investície následne prejdú do majetku mesta.

„Dopravný projekt obchodného centra počíta v 1. etape s upokojením dopravy na Námestí Vajanského.  V tomto úseku ponecháva jednosmernú jednopruhovú komunikáciu, pozdĺž ktorej bude nasledovať pás zelene a popri budove OC Point zóna pre peších. Z opačnej strany nákupného centra a po oboch jeho stranách sa počíta s obojsmernou dvojpruhovou komunikáciou,“ približuje Letovanec.

oc_point_situacia_odi

Vodiči sa tak v budúcom roku budú musieť pripraviť napríklad na novinku malého kruhového objazdu, kedy sa v smere do centra mesta, respektíve k mestskému parku, bude odbočovať už tesne pred malým kruhovým objazdom. Takto idúci vodiči ale budú musieť dávať prednosť v jazde vodičom vchádzajúcim z kruhového objazdu.

Pôvodného riešenia s podchodom či predĺžením pešej zóny sa ale nateraz mesto nevzdáva. „V súčasnosti overujeme technické možnosti realizácie podchodu pod okružnou križovatkou pri ESC ako aj možnosti realizácie dvojpruhovej obojsmernej komunikácie ulicou na Troskách. Výsledky overovacích štúdii rozhodnú o reálnosti vzniku pešej zóny v 2. etape na Námestí Vajanského,“ dodáva Vladimír Letovanec.