V plánovanom rozpočte mesta pre výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácii, sa našli financie  na výkup pozemkov pod plánovanými cyklotrasami ako aj na ich projektovú dokumentáciu.

bicykleNa cyklistické trasy mesto vyčlenilo sumu vyše 29-tisíc eur, ktorá sa rozdeľuje na výkup pozemkov a projektovú dokumentáciu. V týchto dňoch mesto pripravuje žiadosť o vydanie územného rozhodnutia a projektové dokumentácie by mali byť hotové do konca tohto roku.

Výkup pozemkov sa týka cyklotrasy, ktorá má smerovať od Europa Shoping Center do Podlavíc. Mesto naň vyčlenilo sumu 15-tisíc eur a na samotnú projektovú dokumentáciu sumu vyše tritisíc eur. Dĺžka tento cyklistickej trasy je 4,4 km a bude viesť popri športovom komplexe na Štiavničkách s pokračovaním cez ulicu THK. V budúcom roku chce žiadať mesto o dotáciu na samotnú realizáciu, suma by sa mala pohybovať okolo 440-tisíc eur.

Ďalšia cyklistická trasa, ktorú mesto plánuje vybudovať, bude smerovať od Okresného úradu na Hušták. Na dokumentáciu je vyčlenená suma 800 eur, pričom na Huštáku sa plánuje vybudovať aj cyklostanovisko v priestoroch popri rieke Bystrička. „Žiaľ, tento priestor ešte stále riešime s povodím Hrona, nechcú nám k tomu dať súhlasné stanovisko pretože priestor sa nachádza v záplavovom pásme,“ povedala pre BBonline.sk Andrea Štulajterová, z občianskej cykloiniciatívy OCI BB. „No nevzdávame sa, projektanti majú na projektovú dokumentáciu riadnu zmluvu z mestom, len nemôžu pokračovať, kým nám nedá súhlas povodie,“ dodala. Všetky mesto pripravuje v súlade s prijatým generelom nemotorovej dopravy.

cyklotrasy sutazIniciatíva OCIBB plánuje množstvo kampaní. Najbližšie sa bude realizovať už tretí ročník súťaže Do práce na bicykli. Registrácia sa začína v apríli a súťaž bude prebiehať v máji. Hlavná cena bude ako ináč, bicykel, ktorý OCIBB vyhrala v súťaži o najlepšie video Mobile 2020 na tému Mobilita.

Mesto  tak isto plánuje aj výstavbu cyklistickej trasy z Banskej Bystrice priamo do Šalkovej, ktorá bude viesť z Partizánskej cesty cez priemyselný park až do Šalkovej. Výstavba tejto trasy by mala stáť okolo 320-tisíc eur, ale finančne ju má podporiť koncesionár severného obchvatu R1 PR1BINA – spoločnosť Granvia. Plánovaná cyklotrasa je momentálne v štádiu projektovania. Jej odhadovaná dĺžka je 3,2 kilometra a Banskobystričania by ju mohli využívať už na budúci rok.