Banská Bystrica už pozná budúci vizuál prvého cyklostanovišťa, ktoré má vzniknúť v lokalite Hušták v bezprostrednej blízkosti historického centra mesta. Odborná porota, s prihliadnutím na hlasovanie verejnosti, vybrala z celkovo siedmich návrhov projekt od autorského kolektívu Ing. arch. Ján Jakubčík, Akad. soch. Ján Leško, Ing. arch. Martin Skalický, ktorý v súťaži niesol poradové číslo dva.

Víťazný návrh cyklostanovišťa.

„Nevnímali sme cyklistu tak, že príde a zaparkuje si svoj bicykel na určité miesto a odtiaľ ide pešo, ale brali sme to tak, že pokračuje vo svojich aktivitách na bicykli. Išlo nám o to, aby to bola minimalistická architektúra, aby tam po technickej stránke bolo čo najviac informácií pre turistov a návštevníkov mesta a potom sme dbali napríklad na biodiverzitu. Zelená strecha je niečo, čo si za bežných okolností nevšímame,“ uviedol po pondelňajšom slávnostnom vyhodnotení spoluautor víťazného návrhu Ján Jakubčík. Po vykonaní administratívnych a právnych úkonov súvisiacich s ďalším použitím návrhov bude spracovaná projektová dokumentácia na víťazný návrh, ktorý bude podkladom pre samotnú realizáciu prvého banskobystrického cyklostanoviska na Huštáku.

„Víťazný návrh v sebe spĺňa prvky moderného, ale zohľadňuje aj históriu mesta. Myslím si, že bude pôsobiť aj ako statické informačné centrum a vďaka cyklostanovisku povýšime cyklistiku v Banskej Bystrici na vyššiu úroveň,“ povedala po vyhodnotení súťaže viceprimátorka Katarína Čižmárová. Práve z jej rúk prevzali ocenenia autori návrhov, ktoré sa umiestnili na prvých troch miestach.

Súťaž na nové cyklostanovište a ďalšie prípravné práce k projektu sú realizované v rámci programu SPPoločne v kategórii SPPoločne pre domovinu za oblasť stred z nadačného fondu SPP. Aj pre samotnú stavebnú realizáciu sa snaží samospráva zabezpečiť mimorozpočtové grantové financovanie. Podkladom preň ale musí byť už hotová projektová dokumentácia. Nové miesto, nielen pre odloženie svojho bicykla, ale aj chvíľkový oddych a pozastavenie, by mali Banskobystričania a návštevníci mesta nájsť ešte v tomto roku.