Do 30. novembra môže verejnosť navrhnúť jednotlivcov, kolektívy či inštitúcie, ktoré si zaslúžia udelenie ocenení Cena mesta a Cena primátora za rok 2016. Zároveň možno navrhnúť aj ľudí, ktorým by malo byť udelené čestné občianstvo.

cena mestaVynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti, podnikateľské úspechy či kultúrny a športový rozvoj mesta, jeho propagácia v zahraničí, ale aj záchrana ľudských životov či majetkov občanov. To všetko sú zásluhy splňujúce kritériá pre udelenie mestských ocenení. Cena primátora je udeľovaná osobám, ktoré svojou prácou či celoživotným pôsobením šíria dobré meno Banskej Bystrice a reprezentujú ju.

„Čestné občianstvo mesta Banská Bystrica môže mestské zastupiteľstvo udeliť fyzickým osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili vo vzťahu k mestu a jeho obyvateľom, podieľali sa na rozvoji priateľstva medzi národmi, alebo ktoré obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi,“ dopĺňa Jana Pelikánová z Oddelenia kultúry Mestského úradu v Banskej Bystrici.

Ocenenia môžu v prípade zdôvodeniea získať nielen Banskobystričania, dokonca aj cudzí štátni príslušníci. Ocenenia sa udeľujú spravidla v prvých mesiacoch nového roka.

Návrhy na ocenenia je možné zasielať poštou na adresu: Mestský úrad, Klientske centrum, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica v obálke označenej slovom Ocenenie. Rovnako je možné využiť formu e-mailu, a to zaslaním podkladov a návrhu na adresu maria.lovassova@banskabystrica.sk s predmetom Cena mesta, primátora alebo čestné občianstvo. V oboch prípadoch platí termín na zaslanie návrhu do 30. novembra.

Návrh by mal obsahovať meno, priezvisko a titul navrhovaného laureáta, zároveň jasne uvedené ocenenie, na ktoré osobu alebo kolektív navrhujete. Okrem toho vyšpecifikovanú oblasť, za ktorú je ocenenie navrhnuté a zdôvodnenie návrhu. Potrebné je tiež priložiť kontaktné údaje na navrhnutého laureáta, ale tiež kontaktné údaje navrhovateľa.