Pripravovaný strategický dokument mesta predpokladá v oblasti životného prostredia investície vo výške viac ako 62 miliónov eur. Najviac má ísť do protipovodňovej ochrany mesta, rekonštrukcie by sa však mali dočkať aj mestské parky a fontány. 

narodnaMestské zastupiteľstvo by malo do konca roka schváliť Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) na roky 2015-2023. Strategický dokument má načrtnúť rozvoj mesta v jednotlivých oblastiach.

V prípade životného prostredia načrtol akčný plán projekty v celkovej hodnote viac ako 62-miliónov eur. Najväčšiu časť z nich predstavuje protipovodňová ochrana mesta za 26-miliónov eur. Prostriedky majú ísť z fondov Európskej únie z operačného programu životné prostredie.

Rekonštrukcie, a to už do roka 2017, by sa mali dočkať aj fontány na území mesta, taktiež z peňazí EÚ. Mesto chce obnoviť fontánu pri mestskom úrade, pred Hungáriou, v Národnej ulici, na Fortničke a pri Jelšovom hájiku v Sásovej.

Na revitalizáciu parkových plôch  je naplánovaných 5,5 milióna eur. Týkať by sa to malo Mestského parku, Radvanského parku, Jelšového hájika, parkov na Triede SNP, parku pri Pamätníku SNP, parku na Povstaleckej ulici, Sitnianskej aj Okružnej.

Počíta sa aj s menšími plochami zelene na Mládežníckej ulici, Internátnej pri kostole, Tihányiovského kaštieľa, Barczyovského kaštieľa v Radvani, parčíka pred MsÚ a parčíka na Hornej (pred Hungáriou).

Tri milióny eur z eurofondov bude stáť revitalizácia parku v oblasti Podryba, na ktorú sú už vypracované aj prvé vizualizácie.

Významné investície sa očakávajú aj v oblasti odpadového hospodárstva. Iba na budovanie stojísk pre komunálny odpad má ísť 2,4 milióna eur.

PHSR je v súčasnosti v pripomienkovom konaní. V júni prebehlo verejné prerokovanie dokumentu na Radnici, pripomienky je možné stále zasielať. Aj keď PHSR predpokladá financovanie veľkej časti projektov z eurofondov, ich reálne financovanie bude v budúcnosti závisieť od úspešnosti projektov.