Podryba, lokalita na Uhlisku, kam na prechádzku zašiel neraz azda každý Banskobystričan, dnes zďaleka nepatrí medzi najpríjemnejšie oddychové lokality. V budúcnosti by sa to ale mohlo zmeniť.

Nový územný plán mesta, ktorý sa po desiatich rokoch príprav dostal v pléne mestského zastupiteľstva do patovej situácie pre obsah sporných stavieb, počíta s urbanistickým riešením viacerých verejných priestorov v meste. Na jeho základe minulý mesiac zverejnil Útvar hlavného architekta (ÚHA) mesta návrh na rekonštrukciu, revitalizáciu a dostavbu verejne dostupného parku Podryba v okolí rybníka pri slepom ramene Hrona na Uhlisku.

vizualizacia rybnik1

Kedysi tu zastavovali pltníci

Pri dnes mŕtvom ramene nášho najväčšieho toku stále nájdeme zarastené technické pamiatky. Ide o takzvané hrable, ktoré slúžili na zachytávanie splavovaného dreva z Horehronia. V Banskej Bystrici boli takého hrable dve. Horné práve v dnešnej lokalite Podryba, medzi mestom a Majerom, a druhé pri Radvani. Drevo sa tu zároveň spracúvalo na uhlie. Práve pre zadržiavanie splaveného dreva bola potrebná aj nádrž a druhé koryto, cez ktoré prechádzali plte ďalej po Hrone. Tomuto účelu slúžila lokalita až do začiatku dvadsiateho storočia, kedy plavba pltí a dreva po Hrone skončila.

Neskôr sa v lokalite, medzi dnešným rybníkom a Hronom, nachádzala napríklad aj vojenská plaváreň s bazénom. Dnes toto miesto poznajú najmä rybári a niekoľko záhradkárov, ktorí tu mali v susedstve vytvoreného lužného lesa svoje záhrady, ktorých ďalšie rozširovanie mesto zakázalo už dávnejšie.

Rekreačná zóna i prístavisko vodákov

Na históriu tohto miesta nadväzuje aj návrh ÚHA, ktorý počíta s vytvorením kópie časti niekdajších Horných hrablí a menšieho náučného chodníka. Nachádzať by sa tu mal i krajinno-ekologický pavilón prezentujúci pozostatky lužného lesa. Samozrejme rekonštrukcia areálu by neobišla rybárov. Návrh počíta s obnovením pôvodného bazéna medzi rybníkom a Hronom, ktorý by mal slúžiť ako zázemie pre názorné ukážky rybárskych techník. Plán počíta aj s novým mólom na severnej strane hrádze a tiež s dvojnásobným premostením mŕtveho ramena. V rámci nového areálu by vznikol i priestor pre vodácku časť, kde by mal vzniknúť priestor pre možné ukotvenie člnov. Budova bývalých reštaurátorských ateliérov by mali slúžiť na stravovanie či príležitostné ubytovanie vodákov.

variant1 grafika

Jedna z variant riešenia územia počítala tiež s kanálom pre protipovodňový tunel popod Urpín. Jeho výstavbu ale vodohospodári, pre vysokú ekonomickú náročnosť a negatívne stanovisko k možnému spolufinancovaniu zo strany Európskej únie, už aktuálne zavrhli.

Väčšina pozemkov v areáli Podryba je vo vlastníctve štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky. Prestavená urbanistická štúdia je len plánom budúceho využitia, ktorý sa bude realizovať až v prípade, že sa naň nájdu finančné zdroje a takýto zámer schvália všetky dotknuté strany.