Neslávne známu „jamu“ pri Mestskom úrade má mesto možnosť od súčasného vlastníka odkúpiť. Navrhnutá cena by však predstavovala niekoľkonásobok pôvodnej ceny. V roku 2006 mesto pozemok predalo za sumu necelých 223-tisíc eur. 

Vlastníkom pozemku je od roku 2018 bratislavská spoločnosť BB Finance Group s. r. o., ktorá mala záujem vybudovať na mieste vlastný projekt.

„Spočiatku deklarovali záujem o výstavbu parkovacieho domu pre 250 áut, čím by pokračovali v myšlienke predchádzajúceho vlastníka. Svoj zámer prehodnotili s odôvodnením, že by to bolo pre nich ekonomicky nerentabilné a začali uvažovať o výstavbe bytového domu. Takýto projekt by však bol v rozpore s územným plánom mesta, v danej lokalite by bol nežiaduci a zvyšoval by ďalšie nároky na dopravu,“ približuje primátor Ján Nosko.

Na aktuálnu situáciu okolo často skloňovaného pozemku sa pred letom v rámci poslaneckej interpelácie pýtal mestský poslanec Pavol Katreniak (BBA). Ten bol v zastupiteľstve aj v roku 2006, kedy hlasoval proti predaju pozemku. Väčšina poslancov sa však vtedy rozhodla pre odpredaj.

Rozhodnutie poslancov z minulosti kritizuje aj súčasný primátor Ján Nosko. Ako uviedol v odpovedi pre poslanca Katreniaka a následne i pre BBonline.sk, vlastník po zamietnutí zámeru ponúkol „jamu“ na predaj. „Predložil dokumenty preukazujúce výšku financií, za ktoré ju kúpil spolu s inžinierskymi sieťami. Kúpna cena sa pohybovala na úrovni približne 1,3 milióna eur. Na základe vzájomnej dohody sme požiadali znalca o vypracovanie reálneho znaleckého posudku len za samotnú nehnuteľnosť bez ohodnotenia inžinierskych sietí. Cena určená znaleckým posudkom je vo výške 735 000 eur,“ doplnil primátor.

Či by bol investor ochotný za túto sumu areál pri MsÚ reálne odpredať však zatiaľ primátor nepotvrdil a ďalšie rokovania nateraz mesto neotvorilo.

„Nielen verejnosť, ale aj my vnímame potrebu riešenia tohto strategického priestoru. K súčasnej situácii a finančným možnostiam však musíme pristupovať opatrne.  V najbližšom období nás čaká rokovanie s poslancami mestského zastupiteľstva, kde budeme prehodnocovať plánované priority. Otvoríme aj túto tému, a ak sa zhodneme, tak v rokovaniach budeme pokračovať,“ zdôvodnil primátor Ján Nosko.

Pôvodný nerealizovaný projekt developera VAV invest.

V roku 2006 mesto pozemok predalo za sumu necelých 223-tisíc eur. Pôvodné parkovisko pri Mestskom úrade sa pre verejnosť uzatvorilo napokon až v marci 2013. Kedysi významný miestny developer, spoločnosť VAV invest, tam plánovala vybudovať polyfunkčný dom s prevažujúcou úlohou parkovania. Stavba parkovacieho domu so supermarketom či kancelárskymi priestormi sa dočkala prvej etapy stavby obnášajúcej úpravu pozemku a inžinierskych sietí. Budova sa mala do užívania dostať v roku 2015.

Namiesto toho však vtedy developer požiadal o reštrukturalizáciu a následne spoločnosť vstúpila do konkurzu. Ten trvá už vyše štyri roky a po firme zostali viaceré začaté projekty, pozemky a budovy v priamom či širšom centre mesta. Tie v pomerne komplikovanom konaní spôsobenom zložitými vlastníckymi vzťahmi postupne získavajú noví vlastníci.