Po viac než dva roky trvajúcom konkurze developerskej spoločnosti VAV invest došlo k posunu vo vlastníckych vzťahoch takzvanej jamy pri mestskom úrade v centre B. Bystrice. Novým vlastníkom je neznáma bratislavská spoločnosť BB Finance Group. Na základe zmlúv predchádzajúceho vlastníka však zatiaľ i na liste vlastníctva figuruje ako nájomca pozemkov až do roku 2055 spoločnosť VAV parking podnikateľa Petra Valacha. V decembri sa má opäť do dražby dostať aj Dom kultúry, ktorý rovnako patril sieti firiem spomenutého podnikateľa. Časť pozemkov pod Domom kultúry však patrí mestu.