Výstavba parkovacích plôch a chodníka, ako aj dažďovej kanalizačnej prípojky. To všetko pribudlo v uplynulých dňoch na Poľnej ulici č. 11 až 17, v mestskej časti Radvaň-Kráľová. Pre motorizovaných obyvateľov uvedenej lokality sa zároveň dvojnásobne zvýšil počet miest na parkovanie.

Celkovo 33 parkovacích miest, z ktorých dve majú možnosť využívať osoby zdravotne ťažko postihnuté, dokončil zhotoviteľ stavby, spoločnosť PMR STAVBY s. r. o., za približne tri mesiace. Vjazd na parkovisko  je z hlavnej cesty z Poľnej ulice.

„Teší ma, že obyvatelia danej lokality už môžu zaparkovať na mieste, ktoré je na to vyhradené a nemusia stáť s vozidlom na chodníku, tak ako to bolo doteraz. Zvýši sa ich komfort a súčasne aj bezpečnosť chodcov. Pre tých sme vybudovali nový chodník pozdĺž bytového domu,“ povedal primátor Ján Nosko.

Chodník pre peších s výmerou 300 štvorcových metrov vedie od križovatky ulíc Poľná a Malachovská. Napája sa na obnovený chodník pred bytovým domom na Poľnej ulici č. 9.

„Súčasťou realizácie spevnených plôch na Poľnej ulici bolo aj vybudovanie dažďovej kanalizácie. Odvodnenie je zabezpečené cez betónový štrbinový žľab, ktorý sme osadili pozdĺž parkoviska, medzi asfaltovým pásom a parkovacími státiami. Dažďová voda je odvádzaná kanalizáciou do odlučovača ropných látok. Po prečistení je odvedená kanalizačnou prípojkou do existujúcej verejnej dažďovej kanalizácie,“ poznamenala Viera Fircová, poverená vedením Oddelenia investičnej výstavby MsÚ v Banskej Bystrici.

Na projekt vybudovania parkovacích plôch, chodníka a dažďovej kanalizačnej prípojky samospráva použila finančné prostriedky vo výške 171-tisíc eur.