V Banskej Bystrici dlhodobo nie je zabezpečená systematická podpora rozvoja miestnej a regionálnej kultúry. Preto mesto, po niekoľkoročnom naliehaní poslancov, vypracovalo akčný plán pre oblasť kultúry.

amfikV novembri minulého roku bol realizovaný prieskum verejnej mienky medzi občanmi mesta Banská Bystrica, ktorý sa týkal spokojnosti s ponukou kultúry v meste. V ňom zistili  nedostatky v podobe nedostatočnej koordinácie podujatí a inštitúcií či zlej informovanosti. Ďalej verejnosť poukázala na katastrofálny stav budov a areálov v oblasti kultúry a voľného času, nedostatok možností trávenia voľného času či nevyužitý potenciál mladých, vzdelaných ľudí.

Aj na základe týchto zistení vypracovalo mesto akčný plán pre oblasť kultúry. Vízia mesta Banská Bystrica pre kultúru bola vypracovaná v rámci procesu tvorby Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta na roky 2014 – 2020.

Materiál, na ktorom sa podieľal napríklad známy kultúrny aktivista Marek Adamov, vidí mesto najmä ako koordinátora kultúry a zdôrazňuje dôležitosť funkčného grantového systému. Napríklad tento rok však mesto nemá schválený rozpočet pre dotácie kultúrnych podujatí.

robotnicky - dom - ic bbPrioritou podľa materiálu zostáva aktívny oddych pre všetkých a teda zvýšenie spokojnosti občanov s ponukou kultúry v meste. Mesto ju chce dosiahnuť rekonštrukciou kultúrnych pamiatok a budov slúžiacich kultúre, ako je napríklad rekonštrukcia Robotníckeho domu, o ktorom sme písali už v januári, rekonštrukcia amfiteátra, hovorí však aj o Europa Culture Center (Dome kultúry) a iných.

Ďalším cieľom má byť vytvorenie podmienok na zlepšenie ponuky kultúrnych podujatí v meste, ktoré sa majú plniť aktivitami, ako organizovanie pravidelných stretnutí na koordináciu podujatí organizovaných rôznymi inštitúciami, ale aj vybudovaním multifunkčnej haly na kultúrne podujatia, konferencie a športové podujatia. Viacerým mestským poslancom však chýba v materiáli ekonomický pohľad a na pondelňajšom zasadnutí zastupiteľstva ho označili za teoretický.

Mesto chce takisto zlepšiť aj informovanosť o kultúrnych podujatiach a zájmovo-umeleckých činností využívaním  komunikačných kanálov podľa cieľových skupín, napríklad internet a Facebook pre mladých, Radničné noviny pre starších občanov a SMS pre mladšiu a strednú generáciu. Čo sa týka informovanosti pomocou SMS chce Odbor propagácie realizovať komunikačnú kampaň tejto možnosti medzi občanmi. Oddelenie informatiky Mestského úradu ale napríklad aktuálne navrhuje zrušiť služby SMS informovania občanov.