Od januára 2012 informuje mesto Banská Bystrica o svojej činnosti aj prostredníctvom SMS správ. V rámci úsporných opatrení, pri ktorých končí vydávanie Radničných novín a samospráva zrušila aj financovanie televízie Hronka, teraz úrad navrhuje aj túto službu zrušiť.

Informačné SMS mesta obsahujú veľmi strohé a často neúplné informácie v skrátenom tvare o pripravovaných podujatiach, či pozvania na zasadnutia Mestského zastupiteľstva. Jedna SMS správa totiž môže mať najviac 160 znakov. Službu využíva niečo cez štyristo prihlásených užívateľov. Celkovo Informačné centrum mesta rozošle okolo dvetisíc správ mesačne, jednému používateľovi najviac štyri správy.

mobilny telefon pixmacMestský úrad teraz navrhuje službu zrušiť, vypovedať poskytovateľovi zmluvu, a  ušetriť tak 1500 eur ročne. Materiál, ktorý bude v najbližšej dobe predložený aj poslancom Mestského zastupiteľstva uvádza, že SMS správy nepatria medzi efektívne formy šírenia informácií a významné nástroje propagácie.

Proti zrušeniu je ale iniciátor myšlienky a predkladateľ schváleného uznesenia zastupiteľstva zriaďujúceho túto službu Vladimír Pirošík (BBA): „SMS Centrum treba zachovať, avšak pri nájdení lacnejšieho dodávateľa.  Kvitujem záujem vedenia mesta šetriť verejné zdroje. Radnica však v poslednom období akoby vsadila všetko len na elektronické služby (najmä projekt iMesto), a „štandardné“ médiá ju prestali zaujímať – skončilo dotovanie vysielania v TV Hronka, od augusta končia Radničné noviny, zmenšil sa počet výlepných plagátových plôch. Obeťami tohto nevyváženého mediálneho mixu sú najmä starší občania,” tvrdí.

Za modernejšiu, lacnejšiu a bezpochyby efektívnejšiu formu, dnes už dostupnú aj pre staršiu generáciu, je ale považované informovanie prostredníctvom e-mailového newslettera. Taký, s pozvánkami na mestské podujatia, zasiela napríklad agentúra VISIT Banská Bystrica, ktorú mesto spoluvlastní.