Mesto Banská Bystrica prostredníctvom svojho odboru sociálnych vecí a projektového riadenia  pripravilo zmenu všeobecne záväzného nariadenia, ktoré zásadne kvalitatívne ovplyvní život rodín s tromi a viac narodenými deťmi.

ruka dietataNa ostatnom zasadnutí mestského zastupiteľstva schválili poslanci zmenu všeobecne záväzného nariadenia o úhradách za sociálne služby. Zmena, ktorú mestské zastupiteľstvo schválilo, sa týka zníženia poplatku za opatrovateľské služby pre  rodiny s deťmi, ktorým sa narodia tri a viac detí. Uplatnením spomínaného nariadenia tak rodiny s trojčatami príp. viacerými deťmi ušetria tri až štyri tisíc eur ročne. Zmenu vedenie mesta iniciovalo v súvislosti s narodením trojičiek v Banskej Bystrici na začiatku tohto roka.

„Veľmi ma mrzia negatívne a zavádzajúce správy, ktoré prebehli médiami v súvislosti s narodením trojičiek v rodine Sabackých. Touto špecifickou situáciou som sa intenzívne zaoberal od jej začiatku, pričom som hľadal všetky možnosti ako rodine pomôcť komplexne a dlhodobo, keďže jednorázová finančná pomoc vzniknutú situáciu určite nerieši,“ vyjadril sa primátor mesta Peter Gogola.

Zmena všeobecne záväzného nariadenia o úhradách za sociálne služby v praxi znamená, že rodine v mimoriadnej a naliehavej situácii s tromi a viac naraz narodenými deťmi sa  poplatok za opatrovateľské služby mesta, ktorý bol doteraz v zmysle platného VZN  stanovený  na sumu  2,50 eur za hodinu rapídne zníži. Primátor mesta v súlade s nariadením bude mať možnosť udeliť rodine výnimku a odpustiť 60 až 80 % z uvedenej finančnej sumy.