Na občianske právne problémy je tu naša rubrika pripravovaná v spolupráci s mediačno-konzultačným centrom Sova. Ak váš problém spadá do tejto oblasti a ste ochotní ho publikovať (bez uvedenia mena) napíšte ho do našej rubriky a odpovieme aj vám… Odborníci vám odpovedia bezodkladne a na stránkach bude následne otázka i s odpoveďou publikovaná.

Otázka čitateľa:

Koncom roka 2011 som si brala spotrebiteľskú pôžičku vo výške 300 eur. V marci som telefonicky ich pracovníčku požiadala o zistenie celej dlžnej čiastky, aby som to mohla vyplatiť. V máji opakovane, ale druhú pracovníčku. Nikto sa mi neozval, až v júni, keď som im to opakovane povedala, že som čakala na ich telefonát, aby som celú čiastku vyplatila. Na to mi odpovedali, že majiteľ nie je ochotný mi dlžnú čiastku vypočítať, že si mám splácať mesačné úhrady. V ten deň som v zmysle zmluvy požiadala písomne o vyčíslenie dlhu a v telefonickom hovore s konateľom som mu hovorila o situácii a informovala, že som poslala už všetko písomne. Co som asi nemala robiť. Po týždni a pol mi na môj list prišla odpoveď – pokuta vo výške 450 eur. Žiadne vyčíslenie výšky dlhu. To mi prišlo až dnes. Celkové vyčíslenie dlhu vo výške 800 eur. istina + pokuty + úrok za 4 mesiace z výšky 270 eur, lebo toľko som dostala v hotovosti. Nie som ochotná zaplatiť takú výšku, pretože to už hraničí s úžerníctvom. Preto hľadám pomoc a právne zastúpenie, prípadne radu ako postupovať ďalej. radšej si zaplatím právnika a pomôžem aj množstvu ľudí, ktorí s touto pofidérnou spoločnosťou uzavreli zmluvu.

Odpoveď:

Váš problém nie je ojedinelý, je to ako si to dovolím povedať skúšanie slabších a zneužívanie postavenia, či skutočnosti, že sa človek dostane do finančnej tiesne.

Pri podpisovaní podobných zmlúv je veľmi dôležité si riadne prečítať všetky ustanovenia predmetnej zmluvy. Pokiaľ tak ako uvádzate je v zmluve uvedená možnosť vyčísliť zostatok výšky dlhu a vyplatenie, je daná spoločnosť na žiadosť a to aj ústnu povinná tak učiniť.

Celkom presne nerozumiem kvôli čomu bola stanovená pokuta. Pokiaľ ste dodržali splátkový kalendár, prípadne ak nie je v zmluve jasne uvedené, že nie je možné ju predčasne splatiť / čo by bolo v rozpore s právnymi predpismi SR / nerozumiem postupu spoločnosti, ktorá pôžičku poskytla.

Pre efektívnu pomoc v danom prípade je potrebné naštudovať predmetnú zmluvu a určite odporúčam obrátiť sa na mediátora, pre dohodu o vyriešení tohto sporu s danou spoločnosťou.

Mediačno konzultačné centrum SOVA
Mgr. Martin Dubníček
Mediátor