V Spolupráci s Mediačno-konzultačným centrom SOVA vám na BBonline.sk budú pravidelne na vaše otázky a problémy odpovedať odborníci z oblasti práva a mediácie, teda mimosúdneho riešenia sporov. Mediačno – konzultačné centrum SOVA s celoslovenskou pôsobnosťou vzniklo v roku 2010. Jednou z prvých pobočiek sa stala pobočka v Banskej Bystrici. Cieľom a filozofiou centra je pomôcť klientom v ťažkých životných situáciách, ktoré nás dennodenne stretávajú. Zameriavame sa na mediačné konanie v celej šírke sporov, či už rodinnoprávnych (starostlivosť o dieťa po rozvode, alebo vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov),  pracovnoprávnych sporoch, alebo spory v podnikateľskom prostredí, štátnej či verejnej správe. Centrum a rovnako aj pobočka v Banskej Bystrici veľmi intenzívne spolupracuje aj s odborníkmi z iných oblastí, advokátmi, notármi, psychológmi. Tí spolupracujú a napomáhajú nielen klientom MKC Sova, ale frovnako budú k dispozícii aj v našej občianskej mediačno-právnej poradni.

Máte otázku na odborníkov z oblasti práva alebo mediácie? Sme tu pre vás! Využite našu bezplatnú poradňu, stačí vyplniť formulár nižšie (odoslaním otázky súhlasíte so zverejnením otázky a daného problému, meno nebude zverejnené).

Mediačno-právna poradňa bola ukončená.