Na občianske právne problémy je tu naša rubrika pripravovaná v spolupráci s mediačno-konzultačným centrom Sova. Ak váš problém spadá do tejto oblasti a ste ochotní ho publikovať (bez uvedenia mena) napíšte ho do našej rubriky a odpovieme aj vám…

Otázka čitateľa:

„Kúpil som dom“, zatiaľ mám zmluvu o budúcej zmluve. Je tam termín, dokedy sa má realizovať úkon vysporiadania bývalého vlastníka. Je tam nedoplatená pôžička v banke. Bolo to BSM a manželka nechce banku podpísať, kým nedostane svoj podiel. Majiteľ žiada odo mňa vyplatenie zvyšku s tým, že hneď ako sa vysporiadajú, pôjdeme prepísať dom.

Moja otázka, mám mu vyplatiť zvyšok a potom čakať, kedy sa oni vyrovnajú, alebo dovtedy nie? Mimochodom zálohu dostal odo mňa na vyplatenie dlhu v banke.

Odpoveď:

Váš problém je možné riešiť prostredníctvom mediátora, oficiálnym mediáčným konaním. Dá sa rozdeliť na dve časti. V prvom rade by som za žiadnych okolností nevyplácal peniaze skôr, ako bude riadna zmluva a pripravený návrh na vklad do katastra a aj to by som urobil spôsobom vyplatenia pri podaní návrhu na vklad resp. zavkladovaní nehnuteľnosti na katastri. Druhá časť je pomôcť pri doriešení BSM, kde mediátor môže dohodnúť strany tak, aby došlo k podpisu v banke a prípadne porieši ďalšie problémy ak sú s tým spojené.

Záverom nevyplácať finančné prostriedky komplet pri zmluve o budúcej zmluve. Tá nezakladá právny nárok na uzavretie riadnej zmluvy, je to len prejav vôle uzavrieť riadnu zmluvu, nedá sa vynútiť a už vôbec nezakladá právny nárok na zavkladovanie do katastra nehnuteľností.

Odporúčam kontaktovať najbližšieho mediátora nášho centra, úvodná konzultácia či porada je bezplatná.

Mediačno konzultačné centrum SOVA
Mgr. Martin Dubníček
Mediátor

Otázka čitateľa:

Počas manželstva-po zániku BSM , ktorý nadobudol právoplatnosť a vykonatelnosť v r.2005 sme s manželom neuzavreli dohodu o vyporiadaní BSM. V roku 2010 sme sa rozviedli a jediný majetok , na ktorý mám teda nárok je polovica rodinného domu, ktorý sme nadobudli počas maželstva a v katastrálnom úrade sme uvedení ako 1/1

Exmanžel nechcel dom predať a ani ma vyplatiť. Ale momentálne je vo veľmi veľkých dlhoch / důvod je silný alkoholizmus, 4x liečený…./ a tak sa k predaju odhodlal. Už sme našli aj kupcu cez realitnú kanceláriua záujemca vyplatil zálohu. Exmanžel ale teraz požaduje , aby čiastku za dom zložili do depozitu. Ja s tým ale nesúhlasím, nakolko chce právne riešiť to, že počas manželstva sme vzali hypotéku / aby sa pokryli jeho dlhy vo firme/ momentálne je znej polovica splatená a druhá polovica má byť vyplatená z predaja domu – a on chce súdne odo mna vymáhať polovicu toho, čo platil počas manželstva on. Myslím si, že má nárok žiadať len čiastku, ktorá zodpovedá polovici platenia hypotéky v čase,ked sme už boli rozvedení.

Má vůbec nárok žiadať zložiť peniaze do depozitu bez môjho súhlasu? Má právo žiadať vrátenie polovice splatenia hypotéky, ktorú platil počas manželstva?

Odpoveď:

Váš problém je zložitejší. V prvom rade treba brať do úvahy už zrušené BSM za času manželstva, ak som správne pochopil. Do masy BSM a už sme to v starších článkoch popisovali spadajú ako aktíva tak aj pasíva, čiže hypotéka. Do depozitu peniaze je možné ak ste majiteľmi obaja zložiť len spoločne. Čo sa týka hypotéky na tej sa podieľate spoločne a nerozdielne, avšak pri posudzovaní miery podielov na splácaní ako aj ďalších skutočností, je potrebné sa podrobne pozrieť na všetky okolnosti.

Pokiaľ sa chcete vyhnúť súdom, pričom komunikácia je asi obtiažna, treba požiadať o pomoc mediačnú kanceláriu. Mediátor má možnosť takýto spor urovnať a uzavrieť túto problematickú záležitosť. Odporúčam kontaktovať najbližšieho mediátora nášho centra. Pripomínam, že úvodná konzultácia je bezplatná, a budete vedieť ako vec rýchlo, efektívne a hlavne lacno ukončiť. Vo všetkých veciach, ktoré ste spomínali sú poplatky či súd či iné a nie sú zanedbateľné.

Mediačno konzultačné centrum SOVA
Mgr. Martin Dubníček
Mediátor

Máte právny problém? Obráťte sa na našu mediačno-právnu poradňu…