Medailón regionálnych osobností, ktorý vám pravidelne prinášame v spolupráci s Verejnou knižnicou Mikuláša Kováča nám dnes pripomína, že od úmrtia významného hudobného skladateľa z Banskej Bystrice už uplynulo 75 rokov. Pripomenieme si ale aj dve ďalšie žijúce osobnosti nášho regiónu.

75. výročie úmrtia Viliama Figuša-Bystrého

11. mája 1937 zomrel v Banskej Bystrici VILIAM FIGUŠ-BYSTRÝ, hudobný skladateľ, hudobný pedagóg.

Viliam Figuš Bystrý sa narodil 28. februára 1875 v Banskej Bystrici. Študoval na gymnáziu v rodisku a na Učiteľskom ústave v Banskej Štiavnici, 1914 absolvoval skúšku na Hudobnej akadémii v Budapešti. Zastával učiteľské posty v Piliši (Maďarsko), Ostrej Lúke, Zvolenskej Slatine, a v rokoch 1903 – 1906 pôsobil ako učiteľ v Padine (Vojvodina). Po odchode z Padiny bol učiteľom v rodnej Banskej Bystrici a od roku 1921 profesorom hudby na bystrickom učiteľskom ústave a na Hudobnej škole vo Zvolene. Hudobné aktivity Viliama Figuša Bystrého mali rozličné podoby a široký záber: už počas štúdia v Banskej Štiavnici vystupoval na verejných koncertoch, dirigoval študentský spevácky zbor. Po maturite sa venoval salónnej hudobnej tvorbe, zbieraniu a úprave ľudových piesní pre sóla a zbor so sprievodom klavíra. Na svojich učiteľských pôsobiskách zbieral slovenské ľudové piesne, ktoré upravoval a vydával (Slovenské ľudové piesne z Veľkej Slatiny, 1000 slovenských ľudových piesní, Púchovské piesne, Zbojnícke piesne). Počas bystrického pôsobenia oživil hudobnú aktivitu v meste, založil spevácky zbor evanjelického spolku a hudobný krúžok, pôsobil tiež ako dirigent, korepetítor a komponoval komornú hudbu. Vo svojej tvorbe sa inšpiroval stredoslovenskou ľudovou piesňou.

V rokoch 1922-1924 pracoval na opere DETVAN, ktorej premiéra sa uskutočnila roku 1928 v SND v Bratislave. Svoje hudobné dielo uzavrel Slávnostnou predohrou a fúgou, op.107 č.6, ktorú ukončil 10. mája 1937, deň pred svojou smrťou. Bol jedným zo zakladajúcich členov Spolku slovenských umelcov a v roku 1925 jeho predseda.

Literatúra: LEIKERT, Jozef: Osobnosti Slovenska II. diel. Bratislava : Príroda, 2010. S. 85-87.

60. výročie narodenia Marty Mácelovej

11. mája 1952 sa v Kežmarku narodila MARTA MÁCELOVÁ, archeologička, vysokoškolská pedagogička.

Vyštudovala archeológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Dlhé roky pôsobila v Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici ako archeologička a vedúca historického oddelenia. V súčasnosti pôsobí na Katedre histórie – Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V rokoch 1975-2001 robila prieskumy a záchranné práce v okresoch Banská Bystrica a Zvolen (prieskumy slovanských sídlisk 7.-9. stor. na Sliači, jaskyne Netopierska v Nemciach pri Banskej Bystrici, areálu Mestského hradu v Banskej Bystrici a i.) Je členkou Slovenskej archeologickej spol. pri SAV v Nitre. Publikovala štúdie a odborné články v domácich a zahraničných časopisoch a zborníkoch. Bola autorkou a spoluautorkou scenárov výstav v Stredoslovenskom múzeu, Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene, editovala špeciálne dvojčíslo Mineralia Slovaca.

 65. výročie narodenia Róberta Kazíka

11. mája 1947 sa v Topoľčiankach narodil RÓBERT KAZÍK, spevák, podnikateľ, bývalý viceprimátor Banskej Bystrice.

Absolvoval Strednú ekonomickú školu a Inštitút pre národné výbory. Pracoval ako robotník v Calexe Zlaté Moravce a v Pozemných stavbách v Banskej Bystrici. V rokoch. 1983-1990 bol riaditeľom Slovkoncertu. Na Mestskom úrade v Banskej Bystrici pôsobil šestnásť rokov, v rokoch 2007-2011 ako viceprimátor.

Od čias, keď spolu s Karolom Duchoňom založil legendárnu kapelu The Ice Boys, stúpala jeho spevácka hviezda závratnou rýchlosťou. Nemal problém vypredávať sály, jeho diskografiu zdobí štrnásť vydaných hudobných nosičov : Vráť sa mi, láska, Venované Vám, Toto sólo patrí nám, Srdce ti napovie, Vianoce, Jesenné lístie, Letná nálada, Jarná serenáda, Daj Boh šťastia tejto zemi, Galatéka Roba kazíka, Na návrší taký dom, Ja keď spievam slzy tečú, Megamixy Robo KAZÍK & SALKO Band, Mojim najdrahším. Niektoré z nich nahral s Orchestrom Pavla Zajačka. V Slovenskej televízii účinkoval v programe Repete.

VKMK

Medailón regionálnych osobností pripravujeme v spolupráci s Verejnou knižnicou Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici. Poznávajte aj vy osobnosti nášho regiónu! V katalógu osobností, ktorý nájdete tu…