V závere roka 2018 nás čakajú voľby primátora a mestských poslancov. V seriáli rozhovorov sme po primátorovi Jánovi Noskovi dali priestor aj jednotlivým poslancom Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici.

V náhodne určenom poradí, naprieč mestskými časťami, dostanú priestor priblížiť svoju doterajšiu prácu v aktuálnom volebnom období a tiež predstaviť obyvateľom mesta ciele, ktoré si kladú do posledného – volebného roka svojho funkčného obdobia.

Ako prvý dostáva priestor poslanec MsZ za obvod Sásová a Rudlová Matúš Molitoris.

Čo považujete za najväčší prínos pre Banskobystričanov, o ktorý ste sa pričinili aj vy v aktuálnom volebnom období? Na čom ste pracovali/pracujete?

Práca poslanca je hlavne o každodenných maličkostiach, s ktorými sa stretávame vždy, keď vyjdeme von pred svoj dom, panelák, ideme si zašportovať, prejsť sa do parku, či nastupujeme do autobusu. Preto sa vo svojej práci snažím, v súčinnosti s kolegami, zameriavať na tieto „maličkosti“. Teda venujem sa  rokmi zanedbávaným chodníkom na sídliskách, opravám a revitalizácii športovísk, či čistote a bezpečiu na sídlisku. Samozrejme, na realizáciu zmien je vždy nevyhnutná dohoda s ostatnými kolegami v rámci volebného obvodu, teda tieto veci sú vždy výsledkom konsenzu. Som rád, že sa podarilo zrevitalizovať a vrátiť život hokejbalovému ihrisku na Rudohorskej, ktoré po rokoch chátrania nadobúda krajšiu tvár, je čistejšie, osvetlené a hlavne dá sa na ňom opäť športovať. Zároveň ma teší, že sme postupne dokončili opravu chodníkov  na uliciach Beskydská a  Rudohorská, dokončili časť Starohorskej ulice, časť chodníkov na Magurskú ulicu a začalo sa s opravami na Sásovskej ceste, ktoré sme mali s kolegom Turčanom stanovené ako priority. Podarila sa nám aj rekonštrukcia vnútroblokovej komunikácie s chodníkmi na Karpatskej ulici, začalo sa s opravou chodníku na Javorníckej ulici, ktoré boli mimoriadne poškodené v oblasti kanalizačných vpustí, atď. V súčasnosti sa v tejto súvislosti venujem riešeniu témy „dizajn“ manuálu peších komunikácii, ktorý som predložil na mesto, aby naše ulice dostali jednotnejší ráz a nestávalo sa, že na pravej strane ulice je iný typ dlažby ako na ľavej. V skratke, aby to nevyzeralo ako napr. na Huštáku, kde na jednom mieste nájdeme aj 5 druhov zámkovej dlažby. Pre rok 2018 plánujem nájsť priestor pre vzdanie pocty veľkej osobnosti našich dejín M.R. Štefánikovi, ktorý stále v našom meste nemá dôstojné miesto, pričom k 100. výročiu vzniku 1. ČSR by bolo viac ako vhodné takéto miesto nájsť.

Ako hodnotíte prácu primátora Jána Noska a jeho vedenia mesta a MsÚ?

Za tri roky, od kedy prevzal mesto pod svoj patronát primátor Ján Nosko, nemôže nik povedať, že by sa v Banskej Bystrici nič nedialo, nerobilo, nespravilo. Mesto dokázalo naštartovať mnoho projektov, ktoré, na rozdiel od minulosti, aj úspešne doťahuje do konca. Či sa bavíme o autobusovej stanici, rekonštrukcii materských škôlok, športovísk, výstavbe parkovacích miest, revitalizácii sieti chodníkov v meste a na sídliskách alebo o systémových zmenách vo fungovaní mesta. Je zjavné, že primátor so svojim tímom má jasne vytýčené ciele, ktoré postupne napĺňa a dáva tak nášmu mestu ráz dynamicky rozvíjajúcej sa metropoly.

Ján Nosko: Nárast intenzity dopravy vnímame všetci

Čo sú aj naďalej podľa vás najväčšie problémy vo vašom volebnom obvode?

V Sásovej sme sa za posledné tri roky snažili vyriešiť čo najviac problémov, ktoré stáli pred nami. Nie všetko sa dá, samozrejme, riešiť zo dňa na deň, preto niektoré problémy sú viac, či menej citeľné. Určite najväčším problémom, nielen Sásovej, je parkovanie. To trápi náš volebný obvod a ešte aj dlhšie bude, keďže nie je možné tento stav vyriešiť mávnutím čarovného  prútika, no napriek tomu sa snažíme systematicky zlepšovať tento stav, napr. zmenou pravidiel parkovania na sídliskách, či výstavbou nových parkovacích miest  (úpravou dopravného značenia, či nové parkovisko na Rudohorskej). Taktiež pretrvávajúcim problémom je stav siete chodníkov po celom sídlisku, do ktorého sme sa s kolegami pustili a snažíme sa čo najrýchlejšie dohnať viac ako 20-ročný technologický dlh. Okrem týchto dvoch problémov  kriticky vnímam aj situáciu s ďalšími materskými škôlkami a školami, ktoré ešte neprešli rekonštrukciou, a stav mnohých detských ihrísk, či chýbajúci priestor pre sídliskové  kultúrne akcie (akýsi kultúrny dom).

Čo by ste ešte chceli dosiahnuť v poslednom roku aktuálneho volebného obdobia?

Mojou prioritou je pokračovanie v opravách chodníkov a ciest na sídlisku, kde by som chcel nadviazať na už prebiehajúce rekonštrukcie vybraných úsekov. Zároveň sa budem usilovať o dokončenie revitalizácie hokejbalového ihriska pri Jelšovom hájiku, ktorý by sa stal „dušou“ pre pouličný šport na sídlisku. Z celomestských aktivít chcem dosiahnuť to, aby si mesto osvojilo a prijalo spomínaný „dizajn manuál“ peších komunikácii, ktorý by sa mal stať základom pre zjednotenie výrazu chodníkov v najbližších rokoch. A mojim hlavným  cieľom je definitívne nájdenie priestoru a príprava dokumentácie na realizáciu viacúčelovej športovej haly pre netradičné športy, ktoré pre svoj rozvoj nemajú adekvátny priestor v našom meste.

Budete sa v budúcoročných komunálnych voľbách opätovne uchádzať o zvolenie v pozícii mestského poslanca?

Práca poslanca ma neustále baví a vidím výsledky, ktoré ma motivujú aj do budúcna uchádzať sa o dôveru obyvateľov svojho obvodu. Preto, ak sa nič neočakávané neudeje, plánujem sa aj o rok uchádzať vo voľbách o hlasy a podporu obyvateľov nášho mesta.

[poll id=48]


Ako svoju prácu vnímajú ďalší zastupitelia Banskobystričanov? V nasledujúcich týždňoch dostanú priestor na BBonline.sk všetci mestskí poslanci. Ako prvého sme spovedali ešte v závere minulého roka primátora Jána Noska.