V závere roka 2018 nás čakajú voľby primátora a mestských poslancov. V seriáli rozhovorov sme po primátorovi Jánovi Noskovi dali priestor aj jednotlivým poslancom Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici.

V náhodne určenom poradí, naprieč mestskými časťami, dostanú priestor priblížiť svoju doterajšiu prácu v aktuálnom volebnom období a tiež predstaviť obyvateľom mesta ciele, ktoré si kladú do posledného – volebného roka svojho funkčného obdobia.

Ako ďalší dostáva priestor poslanec MsZ za obvod Sásová a Rudlová Matej  Bučko.

Čo považujete za najväčší prínos pre Banskobystričanov, o ktorý ste sa pričinili aj vy v aktuálnom volebnom období? Na čom ste pracovali/pracujete?

Mojou témou je hlavne otvorenosť a transparentnosť samosprávy. Podarilo sa mi presadiť zverejňovanie platov poslancov mesta a zverejňovanie zmlúv mesta vo full-textovej verzii, tak aby zmluvy neboli iba obrázkami, ale dalo sa v nich aj vyhľadávať podľa kľúčových slov. Zaujíma ma spravodlivosť pri rozdeľovaní dotácií, preto som do MsZ predložil návrh, aby každá komisia rozdeľujúca dotácie schválila a zverejnila bodové kritériá, na základe ktorých dotácie prideľuje. Nastavenie kritérií nie je jednoduché, ale verím, že je to prvý krok v väčšej spravodlivosti pri rozdeľovaní a akékoľvek kritériá sú lepšie ako žiadne.

Taktiež som aktívne pripomienkoval tvorbu novej webstránky mesta. Verím, že vedenie mesta ich zapracuje a nový web mesta bude špičkou aj čo sa týka zverejňovania informácií o činnosti samosprávy. Ako predseda Komisie pre ochranu verejného záujmu presadzujem dôsledné dodržiavanie ústavného zákona o predkladaní majetkových priznaní primátora a poslancov mestského zastupiteľstva. Dbáme, aby priznania boli kompletné a podané načas, “hriešnikom” sme nekompromisne udelili pokutu.

Ako hodnotíte prácu primátora Jána Noska a jeho vedenia mesta a MsÚ?

Najväčší posun vidím v efektívnejšom hospodárení mesta, kde oproti predchádzajúcim vedeniam došlo k značnému pokroku. Oceňujem, že rekonštrukcie ciest v meste sa robia na základe verejného obstarávania a nie dodatkami k starým zmluvám. Očakával by som však väčší tlak z vedenia mesta na prehodnotenie zmlúv s najväčšími dodávateľmi.

Oceniť treba aj úroveň projektového plánovania a využitia externých finančných zdrojov. Naopak mínusom je komunikácia primátora, ktorý síce navonok deklaruje ochotu diskutovať, ale z jeho strany vnímam nedôveru voči klubu Banskobystrickej alternatíve. Vníma nás ako opozíciu a tak ku nám aj pristupuje. Odrazilo sa to pri kľúčových hlasovaniach v tomto volebnom období, ako napríklad pri schvaľovaní územného plánu alebo pri vstupe mesta do projektu nákupného centra na mieste niekdajšej autobusovej stanice. Pán primátor sa rozhodol urobiť za minulosťou hrubú čiaru, len potom viac načúva ľuďom, ktorí tomuto mestu v minulosti svojimi hlasovaniami uškodili ako tým, ktorí obhajovali záujmy jeho obyvateľov.

Čo sú aj  naďalej podľa vás najväčšie problémy vo vašom volebnom obvode?

Trápi ma, že sa za tri roky tohto volebného obdobia nepodarilo vyriešiť reguláciu Rudlovského potoka a kanalizáciu v Rudlovej. Katastrofálny je aj stav niekdajšieho ihriska Opavia vo vnútrobloku Tatranská/Sitnianska, ale prísľub z vedenia mesta je, že do konca roka dôjde k revitalizácii tohto priestoru. A samozrejme dopravná situácia a parkovanie. Tu sa však aktívne snažíme na dopravnej komisii presadiť  niekoľko krokov v dlhšom časovom horizonte, z ktorých prvé sa už zrealizovali, preto verím, že sme na dobrej ceste.

Čo by ste ešte chceli dosiahnuť v poslednom roku aktuálneho volebného obdobia?

Chcel by som splniť čo najviac bodov z môjho volebného programu, hlavne v oblasti transparentnosti a otvorenosti samosprávy. Tak, aby sa Banská Bystrica stala opäť lídrom v tejto oblasti.

Budete sa v tohtoročných komunálnych voľbách opätovne uchádzať o zvolenie v pozícii mestského poslanca?

Zmysel v politike vidím iba pri silnom tíme, ktorým náš klub Banskobystrická alternatíva je. Bude záležať aj od dohody s kolegami, či sme schopní postaviť kvalitnú zostavu, ktorá svojim programom osloví Banskobystričanov a na základe toho sa budem rozhodovať.

[poll id=48]


Ako svoju prácu vnímajú ďalší zastupitelia Banskobystričanov? V nasledujúcich týždňoch dostanú priestor na BBonline.sk všetci poslanci. Už publikované rozhovory nájdete tu…