Banský škriatok permoník kedysi ochraňoval baníkov, o rok a pol však bude pomáhať športovcom a zabávať návštevníkov XVI. letného Európskeho olympijského festivalu mládeže (EYOF) v Banskej Bystrici.

Mesto pod Uprínom je s spájané s povesťami o permoníkoch, preto bude banský škriatok aj maskotom EYOF. O jeho podobe rozhodnú deti a mladí ľudia vo výtvarnej súťaži organizačného výboru EYOF 2021 Banská Bystrica a Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV).

Drobné nadprirodzené bytosti – permoníci – kedysi podľa povestí strážili vzácne nerasty, kopali železnú, zlatú a striebornú rudu a predovšetkým ochraňovali baníkov. V čase nebezpečenstva im mali ukazovať cestu na svetlo zo zavalenej štôlne či priviesť pomoc. Permoníci, ktorí podľa povestí žili vo väčších spoločenstvách v podzemí, však neboli len milí. Ak sa niekto správal hlučne a nerešpektoval ich, tvrdo ho potrestali. Aj keď bane v Banskej Bystrici už dávno zanikli, škriatkovia sa vraj stále potulujú po okolí a ochraňujú spoločensky unavených návštevníkov mesta, aby sa z centra dostali bezpečne do svojich domovov.

Presná podoba banského škriatka permoníka nie je známa. Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2021, n.o. a Slovenský olympijský a športový výbor preto vyhlásili výtvarnú súťaž  o návrh najlepšieho maskota tohto podujatia. Súťaž je určená pre širokú verejnosť, od najmenších detí a mládeže až po profesionálov.

Úlohou súťažiaceho je do 28. februára 2020 vytvoriť návrh podoby maskota – permoníka, ktorý bude symbolizovať oblasť Banskej Bystrice. Charakteristika maskota podujatia sa spája s historickou bytosťou banským permoníkom ako pradávnym strážcom a ochrancom nerastov a pokladov v okolí banských štôlní, ktorý opatroval a kopal rudu so vzácnymi nerastami a pomáhal baníkom v práci a varoval ich pred nebezpečenstvom.

Organizátori vypísali štyri kategórie – pre deti do 10 rokov, mládež od 10 do 18 rokov, verejnosť od 18 rokov a profesionálnych výtvarníkov. Do súťaže budú prijaté plošné práce (maľba, kresba, grafiky) a práce vytvorené v grafických programoch. Diela majú byť vo formáte A4 alebo A3, počítačové práce vo formáte pdf. O víťazoch a konečnom návrhu maskota rozhodne odborná porota, ktorú zostavili Slovenský olympijský a športový výbor a Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2021. Víťazné návrhy budú ocenené diplomom a vecnými cenami.

„Veríme, že súťažiaci svojou tvorivosťou a aktívnou účasťou na výtvarnej súťaži podporia zámery Slovenského olympijského a športového výboru a prispejú k propagácii Európskeho olympijského festivalu mládeže Banská Bystrica 2021 a k šíreniu myšlienok olympizmu,“ povedala riaditeľka školského programu pre rozvoj olympizmu EYOF 2021 Banská Bystrica Ivana Motolíková.

V minulosti to síce nebolo pravidlom, ale v posledných piatich desaťročiach sú maskoty neodmysliteľnou súčasťou veľkých športových podujatí. U fanúšikov sú veľmi obľúbení. Ich úlohou je nielen zabaviť a pobaviť deti, ale tiež „hecovať“ návštevníkov na tribúnach k väčšej podpore súťažiacich. Všeobecne vylepšujú atmosféru celého podujatia. Maskot je zároveň aj základným pilierom marketingových kampaní, symbolizuje usporiadateľskú krajinu, jej zvyky a tradície, zvyšuje ekonomické prínosy pre podujatia. Návštevníci si maskotov berú domov vo forme suvenírov.

Viac informácií o výtvarnej súťaži vrátane propozícií je k dispozícii na weboch Slovenského olympijského a športového výboru a Európskeho olympijského festivalu mládeže 2021 www.eyof2021.com.