Najväčšia investícia, ktorú so sebou prináša organizácia Letného európskeho olympijského festivalu mládeže v roku 2021 v Banskej Bystrici, má už reálnejšie kontúry. Nová multifunkčná športová hala, ktorá má vzniknúť na parkovisku pri Mičinskej ceste, má prvú štúdiu.

Štúdiu mestským poslancom v utorok na ich zasadnutí predstavili zástupcovia architektonickej kancelárie Becker architekti, ktorú pre tento projekt mesto oslovilo. Samospráva však verejnosti zatiaľ projekt prezentovať nechce.

„Poslancom bola predstavená štúdia, ktorá je momentálne predmetom diskusie. Keď bude tento materiál vo vyššom stupni rozpracovanosti, radi ho poskytneme k náhľadu verejnosti,“ priblížila pre BBonline.sk hovorkyňa primátora Dominika Mojžišová.

Navrhovaný vzhľad budovy podľa štúdie spoločnosti Becker architekti.

„Všetci poslanci dnes vidia túto štúdiu prvýkrát. Pracujeme v nesmierne krátkom čase a časovom strese. Nebol čas predstavovať túto štúdiu pokiaľ nebola dokončená do tejto podoby. Ani toto nie je asi finále. Je tam množstvo otázok, ktoré tam vyvstali a je potrebné o nich ďalej diskutovať,“ priblížil na utorkovom zasadnutí primátor Ján Nosko. Ako ďalej uviedol, samospráva sa kvôli časovej tiesni zaujímala na trhu o čo najviac rozpracovaný projekt, ktorý by bol adaptovateľný do Banskej Bystrice.

Primátora najmä poslanci Banskobystrickej alternatívy kritizovali za nedostatočnú informovanosť o postupe projektu. „Nerozumiem, prečo sme ako poslanci nemali možnosť vidieť ani zadanie pre túto štúdiu. Cítim, že je to málo na to, že tu máme stavebnú komisiu, ktorá nebola o zadávacích podmienkach informovaná,“ reagovala poslankyňa Hana Kasová (Banskobystrická alternatíva).

Parkovisko na Mičinskej v čase, keď slúžilo ako dočasná autobusová stanica.

Štúdia sa nevyhla kritike

Riešenie architektonickej kancelárie Becker architekti ponúka budovu o dĺžke 87,5, šírke 63 a výške 19 metrov. Pri hlavnej hale sa počíta aj s malou tréningovou halou, pričom samotná budova má zaberať približne polovicu plochy dnešného parkoviska na Mičinskej a druhú polovicu majú zabrať komunikácie a miesta pre parkovanie.

Hala je projektovaná na základnú kapacitu pre 4-tisíc divákov, pričom sa počíta so zaťahovacími tribúnami v spodných radoch, čo umožní vytvorenie väčšieho priestoru napríklad pri koncertoch. Pri tých by hala mala poňať až 5-tisíc divákov.

Viacerí mestskí poslanci od začiatku kritizujú výber lokality pre športovú halu, keďže parkovisko na Mičinskej neposkytuje ideálne dopravné napojenie a ani možnosti prípadného ďalšieho rozvoja. Poslankyňa Katarína Čižmárová (Srdcom Bystričania) vo vystúpení upozornila, že navrhovaných 326 parkovacích miest pri masových podujatiach pre štyri až päť tisíc divákov zďaleka nebude postačovať, a môže tak spôsobiť značné problémy miestnym obyvateľom, keď návštevníci automobilmi obsadia okolité ulice. Zároveň upozornila, že prevádzku haly či architektom spomínané svetelné efekty na fasáde môžu negatívne vnímať obyvatelia blízkych domov.

Väčšiu diskusiu však rozpútala pripomienka poslanca Matúša Molitorisa (Srdcom Bystričania), ktorý upozornil, že v základnom rozložení pri plnej kapacite hala nepočíta s rozmermi pre hokejbal. „Tým pádom sa znovu dopúšťame tej istej chyby pri projektovaní, ako pri Aréne Barani, kde nám chýbajú tri metre,“ uviedol. Hlavné ihrisko haly je projektované na rozmery 49 x 28 metrov, pričom hokejbal potrebuje rozmery 52 x 26 metrov. Autor projektu Viktor Becker však priblížil, že tieto rozmery bude možné dosiahnuť pri zatiahnutí časti dolných pohyblivých tribún.

Poslanci schválili finálne odkúpenie pozemku

Už v závere apríla s cieľom nákupu pozemku pre plánovanú športovú halu poslanci vyčlenili sumu 1-milión eur. Napokon od Lesov Slovenskej republiky mesto odkúpi pozemok parkoviska na Mičinskej o výmere 17 494 metrov štvorcových za takmer 800-tisíc eur. Kúpu v utorok potvrdili hlasovaním mestskí poslanci.

Nejde však o jedinú investíciu samosprávy v súvislosti s Letným európskym olympijským festivalom mládeže. Na investície do športovísk poslanci v júni schválili pre najbližšie dva roky celkom ďalšie štyri milióny eur. Z vládnej dotácie, ktorá s organizáciou podujatia súvisí, má smerovať do športovej infraštruktúry celkom 11-miliónov eur. Najvyššia suma z týchto prostriedkov má smerovať práve do novej haly.

Otáznikom je aj čas výstavby

Poslanec Milan Smädo z Klubu nezávislých na záver utorňajšej diskusie otvoril aj tému časového harmonogramu výstavby. Medzinárodné športové podujatie, ktoré do mesta pod Urpínom pritiahne celkom 3500 športovcov z päťdesiatich krajín a celkom sa na ňom bude podieľať ďalších takmer tritisíc ľudí, sa totiž uskutoční už v júli 2021.

„Je náš záväzok zrealizovať tento zámer do začiatku podujatia EYOF 2021. Harmonogram, ktorý sme obdržali predpokladá určité optimálne časy, ktoré pokiaľ nebudú narušené, tak je to možné stihnúť. Sami si uvedomujeme, že je to strašne krátky čas. V prípade rôznych okolností, ktoré sa často vyskytujú, sa môže stať, že nastane problém,“ reagoval primátor Ján Nosko.