Letný Európsky olympijský festival mládeže (EYOF), ktorý sa v júli 2021 bude konať v Banskej Bystrici, podporila v stredu definitívne Vláda Slovenskej republiky sumou 23 miliónov eur.

Z tejto sumy má ísť 12-miliónov eur na organizáciu tohto športového podujatia a suma 11-miliónov eur bude investovaná do športovísk v Banskej Bystrici prostredníctvom mesta a jeho dcérskej firmy MBB, a.s.

Logo Letného Európskeho olympijského festivalu mládeže 2021 v Banskej Bystrici.

Celkový rozpočet podujatia a výstavby športovísk by mal podľa predbežného rozpočtu presiahnuť 30-miliónov eur, pričom ďalšie príjmy majú tvoriť účastnícke poplatky reprezentácií, už schválené štyri milióny eur z mestského rozpočtu či zdroje u Európskej komisie a od sponzorov.

Ako vyplynulo z materiálu, ktorý schválila v stredu vláda, mesto počíta s vynaložením jedenástich, respektíve s investíciou mesta celkom štrnástich miliónov eur na tri hlavné priority.

Rekonštruovať a rozširovať sa budú krytá plaváreň a podľa plánov najmä zimný štadión, vrátane tréningovej haly a okolia štadióna.

„Počas prvého polroka 2019 sa v súčinnosti s vedením mesta a zástupcami HC‘05 pripravovala aj architektonická štúdia na ‚Prestavbu západnej tribúny vrátane hlavného vstupu a prislúchajúceho zázemia‘, do ktorej boli zapracované všetky požiadavky na budúcu využiteľnosť a funkčnosť prestavby. Do celého procesu prípravy štúdie zasiahla aj informácia o organizácii letného Európskeho olympijského festivalu mládeže v roku 2021 v Banskej Bystrici, keď sa vo významnej miere počíta s využitím zimného štadióna. Štúdia bola v závere prvého polroka 2019 odsúhlasená a aktuálne prebiehajú práce na príprave projektovej dokumentácie pre stavebné konanie. Samotná realizácia prestavby je plánovaná po skončení budúcoročnej hokejovej sezóny,“ informovala nedávno mestská investičná spoločnosť MBB, a.s., do ktorej majetku zimný štadión patrí.

Výrazná časť investícií by mala ísť do projektovej prípravy, vybudovania a vybavenia mestskej multifunkčnej športovej haly a jej príslušenstva na súčasnom pozemku Lesov SR na parkovisku na Mičinskej ceste.

EYOF 2021 v číslach

Materiál, ktorý samospráva a mesto vypracovali pre vládu konkretizuje aj predpokladaný rozsah podujatia. EYOF je multišportovým olympijským podujatím európskeho charakteru pre mládež vo veku od 14 do 18 rokov. V Banskej Bystrici sa uskutoční už 16. edícia letnej verzie EYOF. Na podujatí v meste pod Urpínom sa predpokladá účasť 3 500 športovcov z 50 štátov, 460 rozhodcov, 2 000 dobrovoľníkov, 200 pracovníkov médií, 150 pracovníkov bezpečnostných služieb, viac ako 200 technických usporiadateľov a 240 VIP hostí, čo predstavuje celkom vyše 6 000 zúčastnených osôb.

Súťažiť sa bude v desiatich olympijských športoch, a to v 3 kolektívnych (basketbal, hádzaná a volejbal) a v siedmich individuálnych športoch (atletika, cyklistika, gymnastika, judo, plávanie, tenis a triatlon). Všetky súťaže budú prebiehať na úrovni majstrovstiev Európy juniorov.