Sústredenie finančných zdrojov, zlepšenie priestorových podmienok, skvalitnenie personálneho a materiálneho zabezpečenia, klesajúci počet žiakov a s tým spojený úbytok finančných prostriedkov. Toto sú hlavné dôvody, prečo sa Banskobystrický samosprávny kraj rozhodol pre optimalizáciu stredných škôl. Tá sa týka aj Banskobystrickej Strednej priemyselnej školy stavebnej. BBSK je zriaďovateľom 77 stredných škôl a školských zariadení. Priemerný počet žiakov na 1 školu v Banskobystrickom samosprávnom kraji je druhý najnižší v rámci Slovenska – 369 žiakov. Pre porovnania priemer v Žilinskom samosprávnom kraji je 510 a v Trenčianskom samosprávnom kraji 553 žiakov na 1 školu. „Niektoré školy dokážeme dostať do jednej budovy. Škola zostane, gymnázium zostane gymnáziom, ale keď bude v jednej budove, tak ušetríme na energiách, aj na obslužných činnostiach,” vysvetľuje predseda BBSK Vladimír Maňka.

Takto sa Maňka klaňal pri príležitosti 66. výročia oslobodenia Banskej Bystrice. Pred riaditeľmi zlučovaných škôl sa neskloní. Núti ho k tomu ekonomika.

V tomto roku školy v našom kraji dostanú zo štátneho rozpočtu na svoju prevádzku o 1 304 000 Eur menej ako v predchádzajúcom roku a to z dôvodu, že medziročný pokles žiakov je 1370. Za posledných 7 rokov klesol počet stredoškolákov o 9 127 žiakov. Znamená to nárast počtu škôl, ktoré budú mať problém zabezpečiť svoju prevádzku. Optimalizáciu siete škôl a školských zariadení je preto nutné začať realizovať čím skôr. Chceme vytvárať silné školy, ktoré dokážu fungovať bez problémov. Predpokladaná úspora v roku 2011 predstavuje sumu 600 tisíc Eur. V roku 2012 však už bude táto úspora dvojnásobná. „Spolu to určite zvládneme. Verím, že finálna verzia bude určitým konsenzom a takto získané zdroje vrátime naspäť do škôl, ” uzavrel predseda BBSK.

Vedenie BBSK má už za sebou aj prvé stretnutie s rodičmi, učiteľmi a žiakmi. V Banskej Štiavnici vysvetľovali dôvody pripravovaného zlúčenia Strednej odbornej školy obchodu a služieb a Strednej odbornej školy Ľudovíta Greinera. Pripravovaný návrh podporila aj primátorka Banskej Štiavnice. Počkať si však musíme na závery rodičovských rád. „Musíme to robiť citlivým spôsobom, aby nemal rodič, ani pedagóg a ani žiak pocit, že môže byť poškodený. Naopak, týmto procesom chceme ešte viac skvalitniť vzdelávací proces,” doplnil predseda BBSK Vladimír Maňka. V nasledujúcich dňoch sa podobné stretnutia uskutočnia aj v iných mestách, aby sme si vypočuli názor učiteľov, rodičov a žiakov. Definitívny materiál o zlučovaní škôl zverejníme až po skončení týchto stretnutí, pretože chceme zodpovedne zvážiť všetky pripomienky a návrhy.